edroga04412 października zostały podpisane umowy na budowę ponad 20 km autostrady A1 na Śląsku oraz 130 km drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim.

A1 SlaskKontrakt na budowę A1 GDDKiA podpisała z konsorcjum firm SALINI Polska Sp. z o.o., SALINI IMPREGILO S.p.A. i TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Ponad 20-km odcinek (F) autostrady, od węzła Rząsawa do węzła Blachowania powstanie za około 703,28 mln zł.

Zamówienie będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”. Termin realizacji to 33 miesiące od daty zawarcia umowy bez okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

W sierpniu br. zostały podpisane umowy na inne odcinki A1: Blachownia - Zawodzie (G) i Woźniki - Pyrzowice (I).

12 października podpisano także umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykonawcy 7 odcinków drogi ekspresowej S5 to:

- Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km za 374,7 mln zł) firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.,

- Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km za 409,7 mln zł) firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.,

- Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km za 369 mln zł) konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. i TRAKCJA PRKiI S.A.,

- Tryszczyn – Białe Błota (13,5 km za 328,4 mln zł) konsorcjum firm: POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A.,

- Białe Błota – Szubin (9,7 km za prawie 260 mln zł) firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.,

- Szubin – Jaroszewo (19,3 km za prawie 352 mln zł) konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.,

- Jaroszewo – gr. województwa (25,1 km za 421,8 mln zł) konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz okres gwarancji.

Po podpisaniu umów na poszczególne odcinki, rozpoczną się prace projektowe. Wykonawcy opracują projekt budowlany, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Gdy decyzja stanie się prawomocna, rzeczoznawcy przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. Rozpoczęcie wykupu nieruchomości planowane jest w roku 2017. Ostatnim etapem będą prace budowlane prowadzone w latach 2017–2019 roku.

***

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa na północ spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portu w Gdańsku. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.