edroga07525 lipca br. podpisane zostały umowy na budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, węzła Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz przebudowę drogi krajowej nr 61 w Legionowie (III etap).

– Bardzo się cieszę, że przechodzimy do realizacji autostrady A2 na wschód od Warszawy, to ważne wydarzenie. Pragnę podkreślić, że dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych ta trasa będzie budowana do Białej Podlaskiej – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B

Realizacja niespełna 15-km odcinka będzie obejmować budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA). W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury sąsiadującej z autostradą i budowa nowej. Trasa zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia ochrony środowiska - ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz zbiorniki retencyjne. Generalnym wykonawcą zadania jest POLAQUA, a umowa opiewa na ponad 500 mln zł. Przekazanie inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 roku.

„Projekt i budowa węzła ,,Lubelska’’ na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi’’ 

Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. W ramach inwestycji powstanie 2 km dwupoziomowe połączenie tych dróg. Jego budowa ułatwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (dk nr 8 - docelowo S8), Lublina (dk nr 17 - docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy oraz umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. Inwestycje zrealizuje PORR SA. Koszt budowy węzła to 190 mln zł, a przekazanie go do użytkowania zaplanowano na październik 2020 roku.

„Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”

W ramach zadania przewidywana jest budowa drogi krajowej nr 61 o długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym, wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Generalnym wykonawcą jest Skanska, a umowa opiewa na 45,7 mln zł. Oddanie wiaduktu do użytkowania zaplanowano na sierpień 2020 r.    

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.