budowa 0618 grudnia podpisano umowy na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza umowa dotyczy budowy odcinka Brzozowo – Miękowo o długości 22,4 km, natomiast druga rozbudowy odcinka Miękowo – Rzęśnica o długości 19 km. Oba zadania będzie realizowała w formule projektuj i buduj firma Budimex S.A. Łączna wartość zawartych umów to 486,8 miliona złotych.

 

Wykonawca ma 15 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID. Roboty budowlane ruszą na wiosnę 2019, a zakończenie realizacji planowane jest wiosną 2021 roku.

- Realizujemy to, o czym przez tyle lat mówiliśmy: droga ekspresowa S3 musi komunikować nasze porty z południem Europy. Dziś, dzięki dobrym relacjom z Czechami po stronie naszego południowego sąsiada realizowana jest R11, czyli droga autostradowa, która połączy naszą S3 z systemem dróg czeskich, a później na południe Europy – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

- Stawiamy kolejny krok milowy w kontekście budowy drogi ekspresowej nr 3 – drogi życia dla Pomorza Zachodniego i dla naszych portów, inwestycji strategicznej z punktu widzenia polskiej racji stanu. Ta droga, to zapewnienie przepustowości portów w Szczecinie i Świnoujściu, ich rozbudowy oraz stworzenia z nich zaplecza komunikacyjnego dla Czech i Słowacji - powiedział wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.

- Podpisanie umowy to efekt finalny wieloetapowego procesu przygotowywania inwestycji. Teraz rozpoczynamy już realizację. Jako inwestor będziemy dokładać wszelkich starań, aby droga powstała tak szybko jak to możliwe, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych - powiedział Jacek Gryga p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zawarte umowy dotyczą odcinków zlokalizowanych na północ od Szczecina. Pierwszy będzie stanowił połączenie wybudowanej kilka lat temu obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic z obwodnicą Miękowa i dalszym ciągiem S3 w kierunku południowym. Drugi natomiast to dostosowanie do współczesnych parametrów wybudowanego w latach 70 odcinka S3 od węzła Goleniów Północ (S3 - S6) do węzła Rzęśnica (A6 - S3 - DW 142).

– Na tym odcinku, szczególnie w wakacje, gdy ruch wzrasta nawet trzykrotnie, tworzą się długie korki. Dwujezdniowa, bezkolizyjna S3 sprawi, że przejazd będzie płynny, co będzie miało również duże znaczenie dla gospodarki, gdyż droga prowadzi do portu w Świnoujściu – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Do wykonania w województwie zachodniopomorskim pozostaje jeszcze najbardziej na północ wysunięty fragment S3 – od Świnoujścia do obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic o długości 34,5 km. Dla tego odcinka w przyszłym roku powinna zostać uzyskana decyzja środowiskowa, a zakończenie realizacji planowane jest w 2023 roku.

S3 Brzozowo - Miękowo

Kontrakt przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstaną nowe węzły drogowe w Brzozowie, Przybiernowie i Babigoszczy. Droga będzie w większości biegła w istniejącym przebiegu DK nr 3. Zmiany przebiegu wystąpią, tam gdzie będzie to konieczne ze względu na parametry geometryczne oraz przy miejscowości Brzozowo, którą droga S3 ominie od wschodu. Wartość umowy to ok. 360,5 mln złotych. Zakończenie realizacji planowane jest na wiosnę 2021 roku.

S3 Miękowo – Rzęśnica

Zmiany na tym fragmencie S3 obejmą budowę węzła drogowego Kliniska, który umożliwi likwidację skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych, które jest obecnie na drodze ekspresowej – w tym miejscu wielokrotnie dochodziło do wypadków drogowych. Węzeł Rzęśnica łączący drogę S3 z DW 142 zostanie zastąpiony zupełnie nowym węzłem, którego układ będzie odpowiadał obecnemu przebiegowi głównego potoku ruchu. Tym samym przed tym węzłem przestaną się tworzyć długie korki. Powstaną przejścia dla zwierząt, a cała trasa zostanie wygrodzona. Wartość umowy to ponad 126 mln złotych. Zakończenie realizacji: wiosna 2021 roku.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.