budowa 06GDDKiA w Kielcach i Olsztynie podpisała dwie umowy na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7: Chęciny - Jędrzejów w województwie świętokrzyskim i Ostróda Północ - Ostróda Południe w warmińsko-mazurskim.

Już w trzecim kwartale 2017 roku będzie można pojechać kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S7 Chęciny - Jędrzejów. Inwestycję, za 585,7 mln złotych, zrealizuje konsorcjum z liderem Salini Polska.

Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów będzie miała długość około 21,5 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. Za dwa lata ponad 90 procent świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 będzie miało pełne parametry trasy ekspresowej.

W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną trzy samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. Wykonawca przebuduje urządzenia techniczne, takie jak linie telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, gazociągi, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, urządzenia melioracyjne, urządzenia infrastruktury kolejowej i oświetlenie. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

W regionie warmińsko-mazurskim budowany będzie natomiast niespełna 10-km odcinek S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 8,7 km. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Konsorcjum ma wybudować drogę za 1,3 mld zł. Planowany termin oddania trrasy do użytku do druga połowa 2017 roku.

Nowy przebieg S7 pokrywa się lub sąsiaduje z istniejącą drogą krajową nr 7. Natomiast obwodnica miasta w ciągu DK 16 ominie Ostródę od strony południowej, przebiegając przez miejscowości Ornowo, Kajkowo, Górka. Na odcinku od Ornowa do Górki droga biec będzie zupełnie nowym śladem, na odcinku od miejscowości Górka przebieg obwodnicy pokrywa się lub blisko sąsiaduje z istniejącym korytarzem DK 16. Łącznie wybudowanych zostanie 18,4 km nowych dróg.

Wjazd na drogę ekspresową S7 będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe. Węzeł „Ostróda Północ” typu "półkoniczyna" zlokalizowany będzie na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto po północno-zachodniej stronie Ostródy.

Węzeł zespolony „Ostróda Południe” zlokalizowany będzie na przecięciu z drogą krajową nr 16 (obwodnica Ostródy) oraz istniejącą drogą DK7/DK16 w miejscowości Górka. Na zespolony układ węzła składa się węzeł typu „pełna koniczyna” na skrzyżowaniu dróg S7 i DK 16 oraz węzeł „półkoniczyna” na skrzyżowaniu DK16 oraz istniejącej DK7/DK16, połączone ze sobą jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi.

W ramach inwestycji powstanie też 9 wiaduktów drogowych, 5 mostów, 1 przejście dla pieszych pod drogą S7, przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny. Najdłuższy będzie czteroprzęsłowy obiekt mostowy w ciągu DK 16 o długości 677 m, typu extradosed. Drugim co do wielkości mostem (561 m), realizowanym w ramach tej inwestycji, jest most nad Drwęcą i jej doliną, ul. Mazurską oraz linią kolejową.

Podpisanie umowy zamyka serię kontraktów na budowę drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim, co oznacza, że w budowie będzie 61,6 km tej drogi - między Miłomłynem a Olsztynkiem oraz między Nidzicą a Napierkami. Po zakończeniu realizowanych obecnie zadań "siódemka" od Elbląga do granicy województwa w Napierkach będzie na całej długości drogą klasy S. To łącznie 145,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.