edroga11520 maja GDDKiA podpisze umowy na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11) oraz na projekt i budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45.

 

Obwodnica Olesna w ciągu S11

Wykonawca inwestycji, Konsorcjum firm MIRBUD S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 667,6 mln zł o długości 24,8 km. Planowany termin oddania do ruchu to listopad 2022 r.

Przebieg
Początek trasy będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu miejscowości Kolonia Ciarka w ramach tymczasowego połączenia z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 11 z wykorzystaniem skrzyżowania typu „rondo”, natomiast jej koniec zlokalizowany będzie na granicy województwa opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez tymczasowy łącznik.

Realizowane „tymczasowe połączenia” wynikają z etapu przygotowania sąsiednich odcinków drogi ekspresowej, tj. dla odcinka w kierunku Bytomia oraz dla odcinka w kierunku granicy z woj. wielkopolskim.

W przypadku obu tych odcinków opracowywane jest STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, oceniające pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym różne warianty, mające na celu analizę możliwych propozycji przebiegu trasy i wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Projektowana obwodnica jest drogą klasy technicznej S, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formule „Projektuj i Buduj”.

W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Obwodnica Praszki w ciągu DK45

Wykonawca inwestycji, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 171,5 mln zł o długości 12,8 km. Planowany termin oddania do ruchu to listopad 2022 r.

Przebieg
Początek trasy będzie zlokalizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie miasto Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast miasto Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.
Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formule „Projektuj i Buduj”.

W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowe trasy, z dala od terenów zabudowanych, zapewnią komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg krajowych nr 45 i nr 11 oraz w województwie opolskim.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.