budowa 05Podpisano już umowy na projekt i budowę oraz na nadzór nad ostatnim odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Na czas realizacji zadania wykonawcy mają 41 miesięcy, co oznacza, że umowny termin zakończenia inwestycji przypadnie na sierpień 2020 r.

POW Pulawska Lubelska 1Zadanie A (ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa) z budową tunelu pod Ursynowem wykona Astaldi S.p.A. za kwotę umowną ok. 1,2 mld zł . Zadanie B (ok. 6,45 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński) z budową mostu przez Wisłę wykona konsorcjum: Gulermak Agir Sanayi Inssat ve Taahhut A.S.i PBDiM Mińsk Maz. za kwotę umowną ok. 757,6 mln zł . Zadanie C (ok. 7,45 km od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska) z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym wykona Warbud S.A. za kwotę umowną ok. 561,7 mln zł.

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, węzłów: „Ursynów”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”, a także urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.