budowa 05Podpisano ostatnią już umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 między Goleniowem i Koszalinem - na odcinek Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie o długości 14,7 km.

S6 odc 5 mapaW skład tego zadania wchodzi jeszcze obwodnica Kołobrzegu na DK 11 o długości 2 km. Wartość podpisanego kontraktu wynosi niespełna 343 mln zł. Wykonawcą inwestycji będzie firma PORR S.A., realizacja zadania potrwa 37 miesiące, w tym 15 miesięcy jest przewidziane na prace projektowe. Budowa drogi zostanie ukończona w sierpniu 2019 roku.

To ostatnia, szósta już umowa na realizację S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem, podpisana od końca września. Łączna długość tych 6 odcinków to prawie 120 km, a łączna wartość zawartych kontraktów to ponad 2,2 miliarda złotych.

Odcinek Kołobrzeg - Ustronie Morskie rozpoczyna się za węzłem Kołobrzeg Zachód. Następnie przetnie rzekę Parsęta poszerzonym mostem (będą mogły pod nim również przechodzić zwierzęta). Na północ od miejscowości Niekanin zostanie zlokalizowany węzeł drogowy Kołobrzeg Wschód na przecięciu z DW 163. W tym rejonie przebieg drogi zmieni się z kierunku północno wschodniego na wschodni i trasa S6 od południa ominie Kołobrzeg. Dalej droga będzie biegła na południe od lasu Kołobrzeskiego. Na północ od miejscowości Kukinia powstanie węzeł Ustronie Morskie, na który będzie stanowił koniec odcinka.

W ramach tego zadania zostanie wybudowany etap IIIA obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11. Droga ta, o długości 2 km, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę i będzie się łączyła z wcześniej wykonanymi przez samorząd fragmentami obwodnicy Kołobrzegu. Dzięki tej trasie z centrum Kołobrzegu zostanie wyprowadzony ruch z trasy S6 w kierunku portu.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.