budowa 05Pod koniec ubiegłego tygodnia GDDKiA podpisała dwie umowy na budowę dróg ekspresowych S6 Kiełpino – Kołobrzeg i S7 od Koszwał do Elbląga. Ogłosiła także przetarg na projekt i budowę autostrady A2 na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

S6 Kiełpino – Kołobrzeg

Długość odcinka S6 Kiełpino – Kołobrzeg wynosi 24 km. Jest to już trzecia umowa na realizację drogi ekspresowej S6 podpisana w ostatnich dwóch tygodniach. Inwestycję będzie realizowało konsorcjum firm PolAqua Sp. z o.o. i Dragados S.A. Budowa drogi powinna się zakończyć w kwietniu 2019 roku.

Wartość kontraktu wynosi ponad 455 mln złotych. W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa. Roboty obejmą budowę węzła drogowego Kołobrzeg Zachód z DW nr 162, obustronnego miejsca obsługi podróżnych Jarkowo. Wybudowane zostaną wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty, drogi wspomagające. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Realizacja zadania będzie trwała 34 miesiące, w tym 15 miesięcy jest przewidzianych na opracowanie projektów technicznych nowej trasy i uzyskanie decyzji ZRID.

S7 Koszwały - Elbląg

w Gdańsku podpisano umowy między GDDKiA oraz wykonawcami dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 między Koszwałami i Elblągiem. Pierwsze samochody pojadą nową trasą w październiku 2018 roku.

Pierwszym zadaniem jest budowa odcinka od końca Południowej Obwodnicy Gdańska do Nowego Dworu Gdańskiego o długości 20,47 km, które będzie realizowała firma Metrostav a.s. Wartość tego kontraktu wynosi przeszło 1,642 mld zł

Drugim zadaniem, którego wykonawcą będzie Budimex SA, jest budowa 19,14 km drogi z Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga, gdzie droga płynnie włączy się do istniejącej obwodnicy tego miasta. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł.

To w sumie czterdzieści kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej budowanej na trudnym terenie Żuław. Dużo prac pochłonie wzmocnienie gruntu – m.in. wymiana podłoża i wbijanie pali nawet kilkanaście metrów w głąb ziemi. Stąd tak wysoka cena za kilometr drogi. Do tego dochodzi budowa kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym dwóch nowych, blisko kilometrowych, mostów przez Wisłę.

W ciągu tygodnia nastąpi przekazanie wykonawcom obu placów budowy, co umożliwi im rozpoczęcie prac budowlanych. Budowa obu odcinków potrwa trzy lata, a w październiku 2018 roku trasą pojadą pierwsze samochody.

A2 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Dokładnie za miesiąc (12 października) minie termin składania wniosków do pierwszego etapu przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa (węzeł Lubelska) - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

- odcinek I od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości około 5,6 km,
- odcinek II od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę 14,6 km autostrady (2 jezdni po 2 pasy ruchu z rezerwą pod budowę w przyszłości 3 pasa), węzła Konik z drogą krajowa nr 2/92, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji (prac projektowych oraz robót budowlanych) to grudzień 2016 roku, a zakończenia – kwiecień 2020 (z możliwością skrócenia do listopada 2019 r).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.