edroga808GDDKiA wybuduje ponad 95 km dróg ekspresowych dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej. 18 października CUPT podpisał z GDDKiA cztery umowy na dofinansowanie budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych S19, S7 i S8.

Wartość inwestycji, dla których zostały dziś podpisane umowy, przekroczyła 5,7 mld zł. Wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 3.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość udzielonego dofinansowania to w sumie ponad 3 mld zł.


Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Elbląg

wartość całkowita: 3 747 900 317,82 zł
dofinansowanie UE: 2 000 661 323,79 zł

W ramach projektu powstanie odcinek drogi ekspresowej S7 o długości ponad 39,6 km, przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym. Inwestycja obejmie również m.in. budowę czterech węzłów drogowych: Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód oraz budowę obiektów inżynierskich niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Gdańsk - Elbląg stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, Gdańsk - Warszawa - Katowice). Stanowi również fragment międzynarodowej drogi E77.


Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki

wartość całkowita: 620 273 220,00 zł
dofinansowanie UE: 296 217 065,31 zł

W ramach inwestycji powstanie m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości nieco ponad 22 km, łącznik z istniejącą drogą krajową nr 7, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierż, Napierki oraz obiekty inżynieryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 jest fragmentem międzynarodowej drogi E77, o przebiegu Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kraków - Chyżne - Budapeszt.


Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - Stobierna oraz węzeł Świlcza - węzeł Rzeszów Południe

wartość całkowita: 848 408 745,83 zł
dofinansowanie UE: 412 806 332,82 zł

Inwestycja obejmuje m.in. budowę niemal 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 oraz dwóch węzłów drogowych: Sokołów Małopolski i Rzeszów Południe. Na odcinku w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna przewidziano przekrój jednojezdniowy 1x2+1 (wyjątek stanowi odcinek przy węźle oraz odcinek końcowy, gdzie zaprojektowano przekrój dwujezdniowy 2x2). Na odcinku w. Świlcza - w. Rzeszów Południe na całej długości projektowanej drogi S19 przewidziano przekrój dwujezdniowy, z dwoma pasami ruchu, pasem awaryjnym i pasem dzielącym. Odcinek w. Świlcza - w. Rzeszów Południe stanowi część planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód - zachód i znaczną część ruchu północ - południe w rejonie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371.
 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów

wartość całkowita: 540 865 000,00 zł
dofinansowanie UE: 295 566 113,21 zł

Projekt obejmuje m.in. budowę niemal 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 wraz z węzłem drogowym „Szumowo". Na budowanym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, wraz z pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Powstający odcinek drogi ekspresowej S8 jest fragmentem międzynarodowej drogi E67 o przebiegu Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno- Budzisko - Suwałki - Białystok - Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wrocław - Kłodzko - Praga.

***
Dzięki tym inwestycjom powstaną bezpieczne odcinki ekspresowych tras drogowych, które zapewnią wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiają dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Poprawi się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, zmniejszy się ruch tranzytowy na obszarach zurbanizowanych.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.