edroga808Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otrzymał decyzje zatwierdzające dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dla 11 odcinków dróg ekspresowych. Ich łączna wartość to ponad 14 mld zł, a kwota dofinansowania wynosi ponad 7 mld zł.

Wśród projektów, które otrzymały decyzję o przyznanym dofinansowaniu, znajdują się 3 odcinki drogi ekspresowej S3, odcinek S5 Korzeńsko – Wrocław, 3 projekty obejmujące budowę drogi ekspresowej S7, 2 projekty z zakresu budowy drogi S8, a także projekt dotyczący budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn – Olsztynek.   

DROGA EKSPRESOWA S3

1. Odcinek Sulechów - Nowa Sól, o długości 61,61 km i wartości 325 mln euro, termin realizacji: do 2019 roku

Projekt ma na celu budowę drugiej jezdni drogi S3 na odcinku Sulechów–Nowa Sól oraz budowę drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza. Są one zlokalizowane w województwie lubuskim. Budowa drogi w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków przejazdu tranzytowego, polepszenia komfortu życia mieszkańców miejscowości położonych przy trasie, a także wzrostu bezpieczeństwa trasy drogowej stanowiącej fragment sieci TEN-T (droga E65).

2. Odcinek Nowa Sól – Kaźmierzów, o długości 33,3 km i wartości 238 mln euro, termin realizacji: do 2018 roku

Inwestycja przebiega przez obszar województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) oraz pasem awaryjnym.

3. Odcinek Kaźmierzów – Legnica, o długości 48,27 km i wartości 467 mln euro, termin realizacji: do 2018 roku

Inwestycja przebiega przez województwo dolnośląskie. Inwestycja jest projektowana jako droga dwujezdniowa, o 2 pasach ruchu w każdym kierunku (za wyjątkiem odcinka Polkowice – Lubin - przekrój 2x3).

DROGA EKSPRESOWA S5

Odcinek Korzeńsko – Wrocław, odługości 48 km i wartości 460 mln euro, termin realizacji: do 2017 roku

Ten odcinek drogi ekspresowej S5 przebiega przez Dolny Śląsk. Powstanie dwujezdniowa trasa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym i rozdziału (stanowiącym rezerwę pod budowę trzeciego pasa ruchu). Rozbudowie zostanie poddany też węzeł Widawa.

DROGA EKSPRESOWA S7

1. Odcinek Miłomłyn – Olsztynek, o długości 38,88 km i wartości 540 mln euro, termin realizacji: do 2017 roku

Inwestycja jest położna na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Odcinek drogi ekspresowej S7 przechodzi przez powiat ostródzki i olsztyński. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) i obustronnymi pasami.

2. Odcinek Chęciny - Jędrzejów, o długości 21,5 km i wartości 210 mln euro, termin realizacji: do 2017 roku

Na całym odcinku projektowanej drogi przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. inwestycja położna jest na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przebieg projektowanej drogi S7 rozpoczyna się na terenie miasta i gminy Chęciny, skąd trasa biegnie w kierunku południowym, przecinając obszar gminy Sobków i kończąc swój przebieg w środkowej części miasta i gminy Jędrzejów.

3. Odcinek Kraków węzeł Igołomska - węzeł Christo Botewa, o długości 4,47 km i wartości 166 mln eur, termin realizacji: do 2017 roku

Droga stanowi fragment wschodniej obwodnicy Krakowa. Została zaprojektowana po nowym śladzie na obszarze Krakowa i będzie krzyżować się z istniejącą siecią drogową oraz będzie przecinała naturalne cieki i rzeki. Odcinek drogi ekspresowej został powiązany z drogą krajową nr 79 za pomocą węzła „Igołomska” oraz ulicą Christo Botewa za pomocą węzła „Christo Botewa”. Na całym odcinku projektowanej drogi ekspresowej przewidziano przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Zaprojektowane w ramach inwestycji węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

DROGA EKSPRESOWA S8

1. Odcinek węzeł Marki - węzeł Radzymin Południowy, o długości 15,37 km i wartości 266 mln euro, termin realizacji: do 2017 roku

Na całym odcinku projektowanej drogi ekspresowej przewidziano przekrój drogowy dwujezdniowy z trzema pasami ruchu oraz pasem awaryjnym i pasem dzielącym. Zaprojektowane w ramach inwestycji węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych. Inwestycja położna jest na obszarze województwa mazowieckiego. Rozpoczyna się w mieście Marki, tuż przy granicy z Warszawą, skąd biegnie wzdłuż granicy miasta Ząbki do Zielonki. Następnie projektowana trasa biegnie w kierunku północnym, przechodząc przez obszar Kobyłki, Radzymina oraz Wołomina, by zakończyć przebieg ponownie w Radzyminie.

2. Odcinek Wiśniewo – Jeżewo, o długości 29,65 km i wartości 257 mln euro, termin realizacji: do 2017 roku

Celem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Inwestycja przebiega w całości przez
Podlasie. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i obustronnymi pasami awaryjnymi.

DROGA EKSPRESOWA S51

Odcinek Olsztyn – Olsztynek, o długości 29,39 km i wartości 380 mln euro, termin realizacji: do 2019 roku

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa 2 powiązanych ze sobą odcinków drogi ekspresowej S51: Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe i Olsztyn Południe - Olsztynek. Zadanie obejmuje swoim zakresem również budowę odcinka DK nr 16 w sąsiedztwie węzła „Olsztyn Wschód” o długości 2,5 km. Inwestycja jest położona na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Przebieg rozpoczyna się w gminie Purda, następnie trasa przechodzi przez miasto Olsztyn, gminy Stawiguda i Olsztynek. DK 51 łączy Olsztyn z drogą ekspresową S7. Ponadto stanowi dojazd do międzynarodowego przejścia granicznego w Bezledach. Obecnie ruch na tej drodze ma charakter zarówno tranzytowy, jak i lokalny, co spowodowane jest dużą dostępnością do drogi. Jednym z głównych celów inwestycji jest separacja ruchu lokalnego od tranzytowego poprzez uporządkowanie dostępności do drogi S51.

***
Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wcześniej, 12 lutego, Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla budowy zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin o wartości 149,6 mln euro.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.