contentmap_plugin

edroga151Rusza przebudowa „berlinki”, czyli drogi wojewódzkiej nr 142. Od 11 kwietnia droga na odcinku Szczecin - Krzywnica zostanie zamknięta dla ruchu.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zatwierdził tymczasową organizację ruchu na przewidzianym do przebudowy 22-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 142. Objazd rozpocznie się od węzła Rzęśnica, czyli skrzyżowania z drogą S3, a zakończy za skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 142 i 106 w kierunku Chociwla. Ruch poprzeczny przez DW nr 142 zostanie utrzymany i częściowo będzie prowadzony przez plac budowy.

Roboty budowlane, zgodnie z założeniami przetargowymi, mają być prowadzone rzadko stosowaną w Polsce metodą „rubblizingu”, czyli rozkruszania na miejscu betonowych płyt i wykorzystaniu ich jako podbudowy nowej drogi. Rubblizing wymaga specjalistycznego sprzętu, chodzi o łamacze wielogłowicowe i łamacze ultradźwiękowe. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna

Tego rodzaju sprzęt wjedzie na teren budowy latem, gdyż wykonawca planuje rozpocząć roboty od przebudowy i rozbiórki obiektów inżynierskich. Przebudowane zostaną dwa mosty - jeden nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka oraz drugi nad rzeką Iną w pobliżu Sowna, do rozbiórki przeznaczono dwa nieczynne wiadukty, a 6 innych przejdzie gruntowny remont (m.in. w Strumianach i Warchlinie).

Zadanie będzie realizowane przez Budimex. Roboty budowlane mają kosztować nieco ponad 42,5 miliona złotych i zakończyć się w połowie października 2018 roku.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.