P6020235W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 473, na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Uniejowa obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

mapa uniejowZ uwagi na technologię wykonywania robó odcinek Uniejów – węzeł autostradowy w Dąbiu został zamknięty dla ruchu tranzytowego. Ruch tranzytowy odbywa się objazdem przez Uniejów – Turek (DK72) - Kościelec (DW470) – Koło (DK92) – Chełmno – Dąbie (DW473).

Natomiast dla ruchu lokalnego droga zamykana jest etapowo.

Inwestycję realizuję Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi ponad 20,3 mln zł. Zgodnie z umową prace mają potrwać do jesieni 2017 roku. Zadanie polega na rozbudowie jezdni drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Uniejów – węzeł autostradowy w Dąbiu.

Prace obejmują m.in. rozbiórkę istniejącej warstwy konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do kategorii obciążenia ruchem KR5, rozbudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zjazdów do pól i lasów.

W ramach zadania Skanska wykona również rozbudowę systemu odwodnienia poprzez budowę i rozbudowę rowów przydrożnych, rowów retencyjno-infiltracyjnych oraz wykonanie rowów krytych, wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe, wykona elementy organizacji ruchu poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainstaluje oświetlenie ulicznego oraz zabezpieczy i przebuduje kolidujące z przedmiotową inwestycją sieci wodociągowe i teletechnicznej.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.