contentmap_plugin

P4130029Czeski zarządca dróg krajowych (RSD) na początku lipca rozpocznie remont drogi I/33 w Nachodzie. W związku z tym należy spodziewać się wydłużenia czasu przejazdu przez przejście graniczne Kudowa Słone - Nachod.

Jest to główne przejście graniczne pomiędzy Polską i Czechami w województwie dolnośląskim. W ciągu doby przejeżdża przez nie średnio 8193 pojazdów, w tym 2413 ciężarówek (ponad 80% ruchu tranzytowego z Czechami w województwie dolnośląskim). Utrudnienia wystąpią nie tylko na samym przejściu granicznym, ale i na odcinku drogi I/33 po obu stronach Nachodu, na drogach po których poprowadzone zostaną w Czechach objazdy oraz niewykluczone, że także w Polsce na drodze krajowej nr 8.

Ponieważ utrudnienia spodziewane są od lipca do października tego roku, GDDKiA przekazuje informację o możliwych trasach alternatywnych:

Przejście graniczne Jakuszyce – Harrachov

Położone w ciągu drogi krajowej nr 3 z Jeleniej Góry. Alternatywa dla ruchu tranzytowego. Obowiązujący zakaz wjazdu pojazdów o nacisku na oś większym niż 11,5 tony (podobnie jak na DK 8) umożliwia przejazd TIR-ów. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1667 pojazdów, w tym 381 ciężarówek. Kierowcy poruszający się DK 3 muszą liczyć się koniecznością pokonywania wzniesień.

Przejście graniczne Lubawka – Kralovec

Położone w ciągu drogi krajowej nr 5 z Kamiennej Góry. Alternatywa dla ruchu osobowego i lekkich samochodów dostawczych. Na przejściu granicznym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. Na DK 5 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1203 pojazdy, w tym 40 ciężarówek.

Przejście graniczne Mieroszów – Mezemesti

Położone w ciągu drogi krajowej nr 35 z Wałbrzycha. Alternatywa dla ruchu osobowego. Na przejściu granicznym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 6 ton. Na DK 35 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton oraz zakaz wjazdu pojazdów o wysokości 4 metrów i większej (ze względu na wiadukt kolejowy w m. Kowalowa). Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1269 pojazdów, w tym 19 ciężarówek.

Przejście graniczne Boboszów – Dolni Lipka

Położone w ciągu drogi krajowej nr 33 z Bystrzycy Kłodzkiej. Alternatywa dla ruchu osobowego. Na DK 33 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 2002 pojazdy, w tym 58 ciężarówek.

W województwie opolskim w ciągu dróg krajowych znajdują się 3 przejścia graniczne z Czechami:
- Przejście graniczne Głuchołazy – Mikulovice w ciągu drogi krajowej nr 40 z Prudnika. Alternatywa dla ruchu osobowego i tranzytowego. Kierowcy poruszający się tą trasą muszą się liczyć z pokonywaniem wzniesień.
- Przejście graniczne Trzebina- Bartulovice w ciągu drogi krajowej nr 41 z Prudnika. Alternatywa dla ruchu osobowego i tranzytowego.
- Przejście graniczne Pietrowice – Krnov w ciągu drogi krajowej nr 38 z Głubczyc. Alternatywa dla ruchu osobowego. Zakaz ruchu pojazdów o wysokości 4 metrów i większej. Po czeskiej stronie zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Uwaga! DK 3 to jedna z dróg rekomendowanych dla pielgrzymów udających się w lipcu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Może wiązać się to ze wzmożonym ruchem na przejściu granicznym Jakuszyce – Harrachov oraz na DK 3 w drugiej połowie lipca oraz w pierwszych dniach sierpnia.

Dokładne trasy objazdów Nachodu obowiązujące po stronie czeskiej mają być znane na przełomie czerwca i lipca. Z informacji przekazanych przez RSD wynika, że ruch samochodowy przez Nachod w stronę Polski będzie nadal możliwy. Rozważane jest natomiast przekierowanie części tego ruchu na przejścia graniczne Harrachov – Jakuszyce oraz w kierunku Ostravy. Samochody wjeżdżające do Nachodu od strony Polski kierowane będą dalej objazdami.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.