contentmap_plugin

P41300297 maja rozpoczyna się remont drogi krajowej nr 31 na rondzie Unii Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą. W czasie prowadzenia prac remontowych, będą wystąpować utrudnienia w ruchu drogowym w postaci zwężenia drogi (połówkowe zamknięcie jezdni) oraz brak przejazdu przez Rondo Unii Europejskiej ulicami Gorzowską i Niepodległości.

 

W związku z zamknięciem przejazdu przez Rondo Unii Europejskiej, wyznaczono objazd ulicami M. Kopernika, Piastowską i Dworcową.

Podczas prowadzenia robót, ruch odbywać się będzie wahadłowo jak również przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

Podstawowy zakres robót to: sfrezowanie nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego,
wymiana zniszczonej nawierzchni z kostki betonowej na kostkę kamienną oraz wymiana krawężników.

Planowane zakończenie zadania to czerwiec 2018 roku.

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.