edroga116Premier Ewa Kopacz poinformowała o dwóch decyzjach dotyczących budowy i modernizacji dróg w województwie warmińsko-mazurskim. Zatwierdzone zostało dofinansowanie dla projektu budowy S61 na odcinku Szczuczyn - Budzisko w ciągu międzynarodowej trasy Via Baltica. Na liście priorytetowej Programu Budowy Dróg Krajowych znajdzie się natomiast modernizacja drogi krajowej nr 16.

10 lipca Komisja Europejska oraz państwa członkowskie w ramach komitetu koordynacyjnego CEF Transport (Instrument finansowy Łącząc Europę) zatwierdziły dofinansowanie dla projektu budowy drogi S61 na odcinku Szczuczyn - Budzisko. Oznacza to, że dofinansowanie uzyska cały odcinek tej trasy przebiegający przez województwo warmińsko-mazurskie.

Komitet koordynacyjny, składający się z przedstawicieli 28 państw członkowskich, zaopiniował pozytywnie wniosek przedłożony przez Komisję w dniu 29 czerwca.

Komisarz UE ds. transportu, Violeta Bulc, ucieszyła się, że państwa członkowskie zatwierdziły propozycję planu największych w historii unijnych inwestycji w dziedzinie transportu. - 276 wybranych przez nas projektów przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, pobudzi wzrost gospodarczy i zwiększy konkurencyjność w Europie - powiedziała Violeta Bulc. - Cieszy mnie również, że w ramach wielu z tych projektów realizowane będą priorytety horyzontalne, takie jak cyfryzacja transportu lub zwiększenie udziału paliw alternatywnych w rynku.

Natomiast przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie-Mrągowo-Orzysz-Ełk i przekształcenie „szesnastki” w ekspresówkę to jeden z postulatów, jakie zostały zgłoszone w konsultacjach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Uwagi do projektu PBDK zgłosił m.in. Polski Kongres Drogowy, który stwierdził, że będzie wspierać starania o przekształcenie drogi nr 16 w drogę ekspresową, ponieważ byłby to jedyny odcinek wchodzący w skład sieci kompleksowej TEN-T, który nie miałby charakteru drogi szybkiego ruchu. Z prośbą o ujęcie przebudowy DK nr 16 zwracał się też Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Argumentował, że droga krajowa nr 16 to najważniejsza trasa w regionie, której znaczenie zostało dostrzeżone poprzez ujęcie w europejskiej sieci dróg TEN-T. Jest to też bardzo ważna trasa turystyczna, co sprawia, że zwłaszcza w okresie letnim jest bardzo mocno obciążona ruchem.

Źródło: KPRM, KE

Komentarze  
Enrico
0 #1 Enrico 2015-07-14 22:45
S16 - to chybiony pomysł. Byłaby wykorzystana przez 3 letnie turystyczne m-ce - potem jest mizerny ruch lokalny.
W Polsce są do budowy inne dużo ważniejsze odcinki dróg, np. S3-Ziel.Góra-Lubin; S5 -Nowe Marzy-Bydgoszcz- Gniezno; S7- Mława-Glinojeck-Płońsk;
S7- Kielce-Kraków; S8-Wyszków-Zambrów; S17 Lublin- W-wa; S19-Białystok-Rzeszów, itd.itd.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.