GDDKiA podsumowała swoją działalność w 2014 roku. W specjalnym raporcie poinformowała, że w tym roku oddano ponad 327 km nowych dróg, a w budowie pozostaje kolejnych 495 km. Na etapie przetargu jest aż 935 km. Pod koniec grudnia br. kierowcy mają już do dyspozycji 1553 km autostrad i 1472 km dróg ekspresowych.

 

W mijającym roku, tylko w ciągu miesiąca (od 29 października do 29 listopada) GDDKiA oddała aż 10 odcinków dróg o łącznej długości około 170 km.

Wsród najdłuższych, otwartych w tym roku odcinków, znalazły się: A1 węzeł Włocławek Zachód - węzeł Kowal (20 km), S3 Gorzów Wielkopolski - Międzyrzecz (ponad 40 km), S5 węzeł Kaczkowo - węzeł Korzeńsko (30 km), S8 węzeł Wieluń - węzeł Rzgów (98 km), A4 Tarnów - Dębica (34 km) oraz, najdłużej chyba oczekiwana, obwodnica Augustowa (34 km).

Projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych zakłada, że do 2020 roku powstanie 71 km nowych autostrad, 1790 km dróg ekspresowych i 35 obwodnic o łącznej długości 366 km.

GDDKiA podała również, że w 2014 roku przychody z elektronicznego oraz manualnego systemu poboru opłat wyniosły ponad 1,377 mld zł (aż 1,194 mld z pochodzi z elektronicznego systemu viaTOLL). W tym roku sieć dróg płatnych objęta viaTOLL zwiększyła się o 266,29 km i wynosi ponad 2919 km.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.