elbląskaW nocy z 26 na 27 lutego rozpoczęły się prace związane z przebudową fragmentu ul. Elbląskiej na granicy miasta Gdańska z gminą Pruszcz Gdański (między ul. Tama Pędzichowska a marketem Makro, naprzeciwko rafinerii Grupy Lotos). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu jezdni i wyznaczeniu pasa do skrętu w lewo na drogę prowadzącą do obiektów firmy Panattoni w relacji do centrum Gdańska. W związku z robotami na części ul. Elbląskiej zmieni się organizacja ruchu.

 

Ze względu na prace budowlane toczące w tym miejscu jezdnia ul. Elbląskiej zostanie obustronnie zawężona przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach. Ponadto niemożliwy będzie skręt w lewo z ul. Elbląskiej na teren obiektów Panattoni. Chcąc do nich dojechać od strony Przejazdowa należy zawrócić pod wiaduktem w ciągu ul. Elbląskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Michałki. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Zakres robót związanych z przebudową ul. Elbląskiej, oprócz poszerzenia jezdni i wykonania lewoskrętu, obejmie również przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza linii oświetleniowej i kanalizację kablową. Całość robót ma zakończyć się do 30 maja 2020 roku.

Przebudowa ul. Elbląskiej realizowana jest w ramach umowy drogowej z firmą Elite Partners Logistics 1 na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.