contentmap_plugin

edroga628Wiadukt w Trzebini jest jednym z najważniejszych obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomerację śląską z Krakowem. Umożliwia bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową łączącą Katowice z Krakowem oraz przyległą do torów ulicą Dworcową. Blisko 400-metrowy wiadukt zostanie teraz przebudowany za około 12 mln zł.

Obecna konstrukcja pochodzi z 1972 roku. Liczy długość blisko 393 metrów. Na obiekcie znajduje się nienormatywna jezdnia o szerokości 10,5 metra. Po modernizacji planuje się jej zawężenie do 7 metrów. Zakłada się że zakres remontu obejmować ma między innymi wykonanie naprawy elementów ustroju nośnego, wzmocnienie podpór, łożysk i izolacji. Obiekt wymaga też przebudowy systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń. Na obiekcie montowane będą nowe balustrady, bariery ochronne, krawężniki i oświetlenie. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas robót zostaną opracowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Za modernizację obiektu odpowiedzialna będzie firma „Gotowski”. – Jeszcze w tym roku zamierzamy przygotować niezbędną dokumentację projektową, a w przyszłym roku zrealizować wszystkie prace budowlane – mówi dyrektor ds. realizacji kontraktów w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.