most ulmanowaBudowa mostu na Tanwi w Ulanowie to jedno z zadań wchodzących w zakres większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

- Przed nami dalsza część tej inwestycji na drodze Dąbrowica – Sieraków. To odcinek, który będziemy realizować, a za tym idzie budowa kolejnego mostu. Pokazujemy, że inwestycja na tym odcinku drogi jest ważna, że będzie to wspierało rozwój gospodarczy gminy i powiatu, ale przede wszystkim będzie służyło mieszkańcom jako bezpieczna droga – podkreślał marszałek Ortyl w Ulanowie. - W tej inwestycji są zaangażowane środki unijne z RPO WP, z budżetu województwa, ale także z budżetu gminy. Ten ważny montaż pokazuje, że najlepiej dla rozwoju przyczynia się dobra współpraca, partnerstwo ze strony różnych podmiotów.

Inwestycja kosztowała blisko 16 mln złotych, z czego aż ponad 13, 7 mln złotych pochodziło ze środków unijnych.

Ta inwestycja ważna jest dla Ulanowa, dla powiatu, dla województwa podkarpackiego, ale także dla lubelskiego – mówił podsekretarz stanu Adam Hamryszczak. - Ona znacząco poprawia komunikację obu regionów z budowaną drogą ekspresową S19,a także drogami nr 19 i nr 74. Na pewno poprawia jakość życia mieszkańców, komfort podróżowania i bezpieczeństwo. A to sprawi, że poprawiają się warunki związane z atrakcyjnością inwestycyjną tego obszaru - akcentował wiceminister Hamryszczak.
Nowa przeprawa przez Tanew powstawała w zaledwie 8 miesięcy. Wykonawcą inwestycji była firma Mostostal Kielce S.A.

Inwestycja obejmowała budowę mostu, rozbudowę fragmentu drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowania oraz zjazdów oraz umocnienie brzegów i dna rzeki na kilku odcinkach.
Prace prowadzone były od kwietnia do grudnia 2018 roku.

W miejscu wysłużonego mostu, który został rozebrany powstał nowy, kompleksowo wyposażony w 7-metrową jezdnię, szerszy chodnik i ścieżkę rowerową. Zamontowane zostało również oświetlenie oraz balustrady i barierki dla bezpieczeństwa ruchu.

Nowy most ma najwyższą klasę nośności. Kiedyś mogły tu poruszać się pojazdy o nośności do 15 ton, teraz tonaż został podniesiony do 50 ton.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na infrastrukturę dróg wojewódzkich przewidziana została kwota prawie 180 mln euro czyli prawie 776 mln złotych. Do tej pory w trybie pozakonkursowym RPO WP zakontraktowano 22 projekty, o łącznej wartości dofinansowania ponad 520 mln złotych.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.