Zimowe Krakowskie Przedmieście fot. ZOMMeteorolodzy zapowiadają nadejście pierwszych oznak zimy. Dla służb oczyszczania miasta sezon zimowy rozpoczął się jednak już blisko sześć tygodni temu. Od tego czasu w gotowości są firmy odpowiedzialne za odśnieżanie miejskich ulic, chodników i przystanków komunikacji miejskiej.

 

Za działania na najistotniejszych drogach, czyli tych ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, dba Zarząd Oczyszczania Miasta. ZOM odpowiada za przeciwdziałanie i likwidację śliskości na 1500 km ulic. Gotowość zimowa dla służb oczyszczania zaczęła się już niemal miesiąc temu i trwać będzie do połowy kwietnia następnego roku. Co jednak ważne, wykonawcy mają płacone tylko za konkretne zlecone i zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia.

Dla osiągnięcia maksymalnej sprawności działań Zarząd Oczyszczania Miasta całodobowo analizuje warunki meteorologiczne oraz prognozy, a także rzeczywisty stan nawierzchni dróg. Do działań na drogach gotowych jest 170 posypywarek. W przypadku bardzo intensywnych i długotrwałych opadów śniegu ZOM wysyła na ulice Warszawy 306 pługów. Blisko 100 kolejnych pojazdów tego typu kierowanych jest na gminne ulice przez warszawskie dzielnice.

Na zlecenie ZOM odśnieżane jest również 3,4 mln m2 terenów dla pieszych – chodników nieprzylegających do nieruchomości, tereny 4 tys. przystanków komunikacji miejskiej, dojścia do stacji metra, kładki i schody. Za odśnieżanie pozostałych terenów w Warszawie odpowiadają inni zarządcy. Są to m.in. urzędy 18 warszawskich dzielnic – część ulic i chodników, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – alejki w parkach, Zarząd Dróg Miejskich – wybrane ścieżki rowerowe, administracje osiedli – tereny osiedlowe czy zarządcy nieruchomości w przypadku terenów przylegających do nieruchomości.

Na sezon zimowy 2019/20 m.st. Warszawa ma zarezerwowane około 100 mln zł, z tego w budżecie Zarządu Oczyszczania Miasta znajduje się blisko 80% tej kwoty.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.