IMG 0492Wiceminister Jerzy Szmit podpisał programy inwestycji dla trzech zadań z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Są to: budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 16 w Tyrowie, budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 53 w Trękusku oraz rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Korpele – Szczytno.

W Tyrowie i Trękusku zostaną wybudowane chodniki o szerokości 2 metrów, odwodnienie drogi, wykonane zostaną przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Trękusku powstanie chodnik o długości ok. 450 m o szacunkowej wartości 560 tys. zł, natomiast w Tyrowie chodnik będzie miał długość 312 m. Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 370 tys. zł. Realizacja obu zadań jest zaplanowana na rok 2017.

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Korpele – Szczytno obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 kN/oś na długości 950 m, budowę zatoki autobusowej, chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zjazdów i odwodnienie pasa drogowego. Szacunkowy koszt tego zadania to 3,2 mln zł. Realizacja przewidziana jest na lata 2018 – 2019.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.