contentmap_plugin

traffic signBudowa kładki pieszo-rowerowej na moście Łazienkowskim na ostatniej prostej. Kładka - a właściwie dwie, bo konstrukcje są po obydwu stronach mostu – będzie otwarta w wakacje.  

Pieszo–rowerowa przeprawa przez Wisłę to kilkusetmetrowa stalowa konstrukcja, która jest podwieszona pod mostem oraz przyczółki po obu stronach Wisły. Są dwie takie kładki – po północnej i południowej stronie mostu. Północna kładka będzie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, południowa – tylko dla rowerzystów.

- To kolejny warszawski most, który będzie można bezpiecznie pokonać rowerem podziwiając przy tym piękną panoramę miasta – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Ta kładka to nie tylko trasa rekreacyjna, ale ma duże znaczenie komunikacyjne, bo połączy drogą rowerową lewobrzeżną Warszawę z Pragą-Południe i Rembertowem.  

Na lewym brzegu Wisły kładki łączą się z drogami rowerowymi na Cyplu Czerniakowskim, a na praskim - z drogą rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Wybudowana została także dodatkowa kładka nad Wałem Miedzeszyńskim (po północnej stronie węzła Trasy Łazienkowskiej), która łączy się z drogą dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Jest również rampa pozwalającą dostać się na plaże i ścieżkę rekreacyjną na praskim brzegu Wisły. Cała trasa będzie miała własne oświetlenie.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie kładek została podpisana w kwietniu 2016 r., prace w terenie rozpoczęły się w grudniu. Po kilku miesiącach wykonane zostały najbardziej widowiskowe prace: montaż stalowych kładek podwieszonych pod mostem, budowa ramp i pochylni na obu brzegach oraz przerzucenie kładki nad Wałem Miedzeszyńskim. Na kładkach i na części ramp pojawiły się balustrady.

Do wykonania pozostało jeszcze ułożenie nawierzchni z żywicy, montaż ostatnich balustrad, oświetlenia oraz elementów odwodnienia i urządzeń dylatacyjnych na kładkach i pochylniach a także konstrukcji schodów prowadzących na chodniki od strony praskiej oraz połączenia ramp zjazdowych z gruntem. Budowa ma się skończyć do 31 lipca 2017 r. Po odbiorach technicznych kładka zostanie otwarta przed końcem wakacji. Most Łazienkowski będzie szóstym obiektem mostowym z infrastrukturą rowerową.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.