replacement lamp 1504460 640Do końca 2022 r. na wszystkich głównych ulicach Warszawy pojawi się nowe oświetlenie LED. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a koszty energii zmniejszą się trzykrotnie. Nowoczesne latarnie będą także o wiele bardziej przyjazne dla środowiska.

W czasie epidemii i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego trwa dyskusja o tym, jakie zmiany i oszczędności należy wprowadzić w budżecie miasta. Pojawiają się również i takie pomysły, aby oszczędności szukać np. wyłączając latarnie uliczne. Oznaczałoby to jednak znaczne pogorszenie warunków bezpieczeństwa na drogach, ale też ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców na nieoświetlonych ulicach.

– Oszczędności szukamy gdzie indziej, po to, aby w miarę możliwości były one jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców. Operację wymiany 43 tysięcy opraw oświetleniowych na latarniach planujemy na lata 2021-2022. Obejmie ona około połowy warszawskich latarni. Umożliwi to trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej - w ciągu roku jest to oszczędność ok. 16 mln zł. Dzięki tej inwestycji w krótkim czasie zyska również budżet stolicy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Oświetlenie wielu warszawskich ulic było instalowane kilkadziesiąt lat temu. Obecnie jest już nieefektywne, energochłonne i wymaga częstych napraw. Tylko 15 proc. z ok. 55 tysięcy opraw świeci nowoczesnym światłem LED, które zamontowano w ciągu ostatnich kilku lat. Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED przynosi liczne korzyści. W najbliższych tygodniach planujemy ogłoszenie przetargów na realizację prac.

Co na tym zyskamy?

• Trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej - w ciągu roku jest to oszczędność ok. 38 GWh, czyli kwoty ok. 16 mln zł. To oznacza, że same tylko oszczędności energii pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w ciągu trzech lat.

• Wymiana starych opraw pozwoli znacznie ograniczyć liczbę awarii oświetlenia. W 2019 roku otrzymaliśmy 12 tysięcy zgłoszeń, które dotyczyły uszkodzonego oświetlenia. Koszty konserwacji i napraw na głównych ulicach Warszawy przekraczają 4 mln zł rocznie. Wymiana opraw pozwoli je znacznie ograniczyć.

• Mniejsze zużycie energii oznacza także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Wymiana opraw globalnie przyczyni się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 tys. ton rocznie, a także zmniejszenie ilości emitowanych tlenków siarki i azotu oraz pyłów. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania tzw. „białych certyfikatów”, wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz inwestora, który przeprowadzi modernizację instalacji znacznie zmniejszającą jej energochłonność. W przypadku kompleksowej wymiany ok. 43 tysięcy opraw oświetleniowych na nowe, w technologii LED, wartość „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii może wynieść kilka milionów złotych.

• Wymiana opraw pozwoli dostosować parametry oświetlenia tak, aby oświetlało ono drogę w sposób optymalny, co pozwoli na poprawę widoczności i bezpieczeństwa. Stare oprawy, po 30-40 latach pracy nie są w stanie zapewnić wystarczającego strumienia światła. Ich wymiana pozwala poprawić widoczność na drodze.

• Nowe oprawy pozwolą ograniczyć „zanieczyszczenie światłem”. Oświetlenie będzie ukierunkowane tak, aby oświetlać jezdnię i chodnik. Montaż nowych opraw poprzedzi projekt fotometryczny, określający wszystkie parametry nowego oświetlenia, a inspektorzy ZDM będą je weryfikować przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu natężenie światła i luminancja będą odpowiadać wymaganiom, co oznacza, że ulice nie będą zbyt mocno oświetlone, zminimalizujemy również oświetlenie pobliskich budynków, drzew i efekt olśnienia uczestników ruchu.

• Inwestycja poprawi estetykę oświetlenia. Wzór opraw będzie jednolity w całym mieście, z wyjątkiem ulic zabytkowych. Ustandaryzowana będzie również temperatura barwowa oświetlenia (3000K, zaś na masztach oświetleniowych – 4000K).

Program modernizacji oświetlenia w Warszawie

W trudnej sytuacji finansowej miasta każdy wydatek trzeba wnikliwie analizować. Należy skupić się na tych inwestycjach, które rozwiązują kilka problemów jednocześnie. Tak jest właśnie w przypadku wymiany opraw oświetleniowych. O tym, że warto przeprowadzić wymianę, świadczą efekty dotychczasowych realizacji. Nowe oświetlenie pojawiło się na głównych ciągach komunikacyjnych, jak ulica Modlińska czy al. Waszyngtona oraz ważnych węzłach – plac Bankowy czy węzeł Wyścigi. Na wielu zabytkowych ulicach, takich jak Miodowa i plac Krasińskich czy al. Szucha, nowe - historycznie stylizowane oświetlenie - podkreśla walory ich architektonicznej zabudowy.

Ponadto w ciągu dwóch lat wymienono m.in. oprawy w 18 tunelach i przejściach podziemnych. Zużycie energii spadło dzięki temu aż o 92 proc. przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia i bezpieczeństwa ruchu. Dzięki tym pracom udało się zaoszczędzić ponad 1 mln zł rocznie, czyli tyle, co koszt całej modernizacji.

Dobre oświetlenie ulic ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Dlatego w ciągu kilku ostatnich lat doświetlono ponad tysiąc przejść dla pieszych. Dzięki dodatkowemu oświetleniu o innej barwie i większym natężeniu światła, pieszy przechodzący przez jezdnię lub oczekujący na przejście, jest dobrze widoczny także po zmroku. Jest to jedno z działań, przyczyniających się do znacznego spadku liczby wypadków i ofiar – aż o 20 proc. w ciągu roku.

Iluminacja w ograniczonym zakresie

Dekoracje świąteczne warszawskich ulic i placów zachwycają mieszkańców i turystów od wielu lat. Co roku 6 grudnia inauguruje się iluminację świąteczną, tak będzie i w tym roku. W związku z tym, że umowa na dotychczasową iluminację się zakończyła, w najbliższych tygodniach planowany jest przetarg na jej kontynuację. Niestety, w tym roku planowane jest jej ograniczenie do absolutnego minimum ze względu na konieczne oszczędności. Zimą warszawiacy i turyści będą mogli zobaczyć tylko świąteczną choinkę na pl. Zamkowym, a także iluminację Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. To trudna decyzja, ale pozwoli to zaoszczędzić ok. 3 mln zł rocznie. Dotychczas łączna długość tegorocznych instalacji wynosiła ponad 20 km. Główną osią iluminacji świątecznych był Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

 

Źródło: UM m. st. Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.