BIM 2Building Information Modeling (BIM) to nowoczesne narzędzie służące do projektowania i realizacji inwestycji. W tej technologii powstanie „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”.

 

24 stycznia Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną inwestycji pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”. Termin składania ofert mija 12 lutego 2020 r.

Projekt jest przełomowym krokiem do wdrożenia technologii BIM dla przyszłych inwestycji.

Do głównych celów zastosowania technologii BIM należy:
- wsparcie w procesie projektowania poprzez sprawną komunikację pomiędzy Projektantami i Zamawiającym oraz poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję;
- optymalizacja kosztów realizacji budowy obiektu;
- lepsza kontrola przez Zamawiającego prac projektowych pod kątem jakości, terminowości oraz zgodności z oczekiwaniami SZRM;
- koordynacja prac projektowych przez wyeliminowanie kolizji projektowych, montażowych i logistycznych w celu zmniejszenia kosztów budowy, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji;
- przedmiarowanie i wycena - uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które będą wykorzystane w procesie wyboru wykonawcy inwestycji i ułatwią wycenę robót.

Zainteresowane biura projektowe mogą składać oferty do 12 lutego.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.