contentmap_plugin

IMG 0492Rada Warszawy wprowadziła zmiany w budżecie miasta. Wśród nich znalazły się m.in. środki na remont ul. Bartyckiej oraz na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności ze Szwedzką.

Zarząd Dróg Miejskich otrzymał 1,5 mln zł na remont ulicy Bartyckiej. Za te pieniądze wymieni nawierzchnię jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy. Specjalnie wyprofilowana zostanie niweleta drogi co usprawni odwodnienie ulicy. Tam, gdzie to niezbędne planowane są roboty brukarskie. Dzięki tym pracom ulicą będzie się jeździło bezpieczniej do czasu kompleksowej przebudowy. Na ul. Bartyckiej trzeba wybudować kanalizację, chodniki, oświetlenie, drogi rowerowe, wymienić wszystkie warstwy podbudowy, ułożyć nową nawierzchnię. To oznacza zamknięcie ulicy na kilka miesięcy, czego teraz nie można zrobić bo to jedyny wyjazd z tego rejonu miasta. Taka inwestycja będzie możliwa po wybudowaniu tzw. Czerniakowskiej-bis - alternatywnego wyjazdu dla mieszkańców Siekierek. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych kilka dni temu wybrał wykonawcę tej ulicy. Niebawem zostanie podpisana umowa – drogowcy będą mieli 1,5 roku na budowę.

Dzięki środkom z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ok. 3 mln zł) skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Szwedzkiej zostanie przebudowane. Dziś to skomplikowany węzeł, w którym łączy się kilka ulic - al. Solidarności, Szwedzka, Wileńska i I. Kosmowskiej. Skrzyżowanie jest niewydolne, przechodzenie pieszo przez jezdnie czy też przejazd rowerem są trudne. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich planuje opracować wariantową koncepcję zmian na skrzyżowaniu i dokumentację projektową, w 2018 roku natomiast przebudowę w terenie.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.