IMG 0492Dzięki przebudowie ulicy Leszno rowerzyści zyskają spójną trasę łączącą Żoliborz i Wolę z Bemowem. Przy okazji prac wyremontowane zostaną również chodniki i jezdnie, wymienione latarnie oraz przebudowane odwodnienie ulicy. W wyniku prac liczba pasów ruchu nie ulegnie zmianie.

 

– Cały czas dążymy do likwidacji niebezpiecznych luk na mapie dróg rowerowych w Warszawie. Jedną z takich przerw był odcinek łączący szlaki dla cyklistów prowadzące z Bemowa i z Woli. Dzięki remontowi ul. Leszno poprawi się komfort wszystkich warszawiaków korzystających z ul. Leszno. Zyskają rowerzyści, ale ułożone zostaną także nowe chodniki i wyremontowane przystanki, a kierowcy otrzymają nową nawierzchnię jezdni, która nadal będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W nocy z 13 na 14 listopada rozpoczęła się kompleksowa przebudowa północnej jezdni ul. Leszno. Roboty obejmują odcinek drogi pomiędzy ul. Okopową a Młynarską. Oprócz remontu chodników i jezdni, wymiany latarni i sygnalizacji świetlnej realizowana jest również przebudowa odwodnienia ulicy, a także budowa całkiem nowej infrastruktury rowerowej.

Mimo szerokiego zakresu przebudowy prace nie powinny być szczególnie uciążliwe dla kierujących. Ze względu na budowę drugiej linii metra cały czas nieprzejezdny jest dalszy odcinek ul. Górczewskiej, a co za tym idzie ruch na ul. Leszno jest zdecydowanie mniejszy. Prace na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych prowadzą tu warszawscy drogowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Koniec robót planowany jest na maj 2019.

W czasie przebudowy skorygowany zostanie przebieg jezdni ulicy Leszno. Nie wpłynie to jednak na liczbę pasów dostępnych dla kierujących, będą oni mieli tak jak dotychczas po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Jezdnia zostanie natomiast przesunięta nieco bliżej południowej nitki drogi z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego, który porośnięty jest trawą.

Na całym wyremontowanym odcinku ułożone zostaną nowe chodniki oraz przebudowane odwodnienie. Nowy trotuar ułożony zostanie z płyt 50 x 50cm i będzie uwzględniał potrzeby osób niewidomych i niedowidzących – krawężniki zostaną obniżone, a także wyłożone zostaną kontrastowe płyty z wypustkami. Poprawi się również komfort pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego – przebudowane zostaną również przystanki autobusowe po północnej stronie ulicy. Komfort podróży po wyremontowanej ulicy Leszno poprawi również nowe oświetlenie drogi.

Przebudowa wiązać się będzie również z wymianą istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Wybudowana zostanie też nowa sygnalizacja przy ul. Karolkowej. Co szczególnie istotnie nowe światła będą działać w trybie akomodacyjnym. Dzięki temu, po analizie sytuacji na skrzyżowaniach, sygnalizacja będzie dostosowywać swój program do sytuacji na drodze. Dodatkowo na ul. Młynarskiej wprowadzony zostanie priorytet dla tramwajów.

Poprawi się także wygoda kierujących. Zarówno na ul. Leszno, jak i na fragmencie ul. Górczewskiej, który objęty jest remontem, wytyczone zostaną zatoki parkingowe. Tam gdzie to możliwe pieszych od jezdni odgrodzą nie słupki, ale nowa zieleń uliczna w postaci różanych rabat.

Dla rowerzystów przebudowa oznacza likwidację bariery rozdzielającej drogi dla rowerów (DDR) na Bemowie i Woli. Dotychczasowa DDR na ul. Górczewskiej, kończąca się ślepo na wysokości ul. Tyszkiewicza zostanie połączona z nowo budowaną drogą wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej, tworząc wygodny szlak pomiędzy Żoliborze, Wolą i Bemowem. W efekcie powstanie spójna trasa, która na remontowanym odcinku będzie miała 2,5 m szerokości i zostanie wykonana z asfaltu.

W czasie prac zamknięta dla ruchu jest północna jezdnia ul. Leszno i Górczewskiej na odcinku od ul. Okopowej do Płockiej. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się drugą jezdnią.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.