Spis treści

Warszawski most oczekiwanyMost Północny w Warszawie, choć  jeszcze niewybudowany, już jest pod pewnymi względami bardzo wyjątkową przeprawą. Przede wszystkim dlatego, że w mieście cierpiącym na brak sprawnego połączenia prawo i lewobrzeża Wisły, stał się mostem długo wyczekiwanym przez warszawiaków, a szczególnie przez mieszkańców stołecznej dzielnicy Białołęka. Historia mostu Północnego sięga roku 2004, kiedy ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przyszłej przeprawy. Od tamtego czasu most  wzbudzał wiele emocji i zamieszania wokół konkursów oraz przetargów na jego realizację, co niestety stawiało inwestycję w sytuacji niemal braku dla niej perspektywy.  I tak z kilkuletnim poślizgiem wreszcie ruszyły roboty. Planowany termin zakończenia budowy mostu to koniec 2011 roku.

Trasa i most w stołecznym układzie komunikacyjnym

Most Północny to budowana w Warszawie przeprawa drogowa na Wiśle, która ma stać się przedłużeniem ul. Zgrupowania AK „Kampinos” na wschód i ul. Obrazkowej na zachód. Poprawi komunikację rozbudowującej się dzielnicy Białołęka z lewobrzeżną częścią stolicy. Wraz z Trasą Mostu Północnego odciąży on najbardziej zatłoczony warszawski most – Grota-Roweckiego. Podstawowymi funkcjami stołecznej inwestycji będzie zatem połączenie Białołęki z lewobrzeżną częścią Warszawy i przeniesienie ruchu z mostu Grota-Roweckiego.

Trasa Mostu Północnego stanowić będzie północny fragment najbardziej zewnętrznej spośród planowanych trzech koncentrycznych obwodnic Warszawy - tzw. Obwodnicy Miejskiej. Przebieg Trasy Mostu Północnego, jako części Obwodnicy Miejskiej, nastąpi na odcinku o długości 13,8 km - od planowanego węzła z Trasą NS do planowanego węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej.

Realizacja Trasy Mostu Północnego od Młocin do Płochocińskiej podzielona jest na 3 etapy. Etap I obejmuje odcinek w kierunku wschodnim od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę - Mostem Północnym. Etap II łączy się od zachodu z etapem I i obejmuje odcinek o długości ok. 800 m pomiędzy ul. Pułkową a węzłem przesiadkowym Młociny. Etap III obejmuje kontynuację Trasy Mostu Północnego za węzłem z ul. Modlińską w kierunku wschodnim. Realizacja tego etapu planowana jest po 2012 r.

Szybciej i komfortowo

Przetarg na budowę mostu oraz jego trasy warszawski ZDM rozpisał 18 czerwca 2008 r., a w sierpniu tego samego roku uzyskał decyzję środowiskową. 21 kwietnia 2009 r. Wojewoda Mazowiecki wydał - z rygorem natychmiastowej wykonalności - pozwolenie na budowę Trasy i Mostu Północnego na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Modlińskiej. Dzięki temu jeszcze tego samego dnia miasto podpisało umowę z wykonawcą przedsięwzięcia.

Oficjalnie budowa Trasy Mostu Północnego rozpoczęła się 20 maja 2009 r. W tym dniu Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przekazał grunty pod budowę wykonawcy - Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna, które jest liderem w konsorcjum realizującym inwestycję.  Partnerami firmy są:  Sando Budownictwo Polska z Warszawy,  Construcciones Sanchez Dominigues - Sando z Madrytu, Kromiss - Bis z Częstochowy. Czas wyznaczony na realizację odcinka trasy o długości 3,4 km wraz z przeprawą mostową to 32 miesiące.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1,1 mld zł, w tym koszty kwalifikowane sięgają  944,5 mln zł, a z tej kwoty 375 mln zł zostanie sfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To największa w historii Warszawy dotacja na projekt drogowy. Unijne środki sfinansują budowę 1/3 Mostu Północnego. Na projekt pod nazwą „Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego Młociny" stolica podpisała umowę na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych 4 sierpnia 2010 r. Grant, jaki w ten sposób pozyskała Warszawa jest w wysokości dwa razy większej od środków jakie miasto otrzymało na wszystkie inwestycje drogowe w poprzedniej perspektywie unijnej 2004-2006.

Dzięki tej inwestycji kierowcy zyskają nowy, wygodny przejazd, a rowerzyści kolejną trasę rowerową. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej będą mogły szybko i komfortowo dostać się do stacji metra na Młocinach. Natomiast zaraz po otwarciu nowej przeprawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie równie oczekiwaną modernizację mostu Grota-Roweckiego, usprawniając dotychczasową przeprawę , która korkowała się w godzinach szczytów komunikacyjnych.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.