Spis treści

Status i ochrona pasa drogowego

Status i ochrona pasa drogowego zależy od działania zarządcy (zarządu) drogi. Świadectwem całkowitej bezradności zarządcy ulic gminnych jest przykład jednej z dzielnic Warszawy. Mieszkańcy tej dzielnicy doszli do wniosku, że zamiast płacić aż 30 zł rocznie za abonament, lepiej wystawić pojemniki na śmieci na stanowiska postojowe płatne, a zwolnione miejsce na podwórku wykorzystać na parkowanie samochodów. I to działa już dość długo!

Bardzo istotne jest jednoznaczne określenie granic pasa drogowego w strefie płatnego parkowania. W sytuacjach trudnych i wątpliwych, konieczne jest ustawienie znaku D-46 („droga wewnętrzna”), zgodnie z pkt.5.2.52 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych … Warto przypomnieć, że zgodnie z art.8 ust. 4 ustawy o drogach publicznych: Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej. A nie do zarządcy drogi wewnętrznej.    

Z  kolei przykładem zupełnie niepotrzebnej i nadmiernej gorliwości w rozszerzeniu pasa drogowego kosztem przyległej posesji, w celu utworzenia parkingu, z którego i tak będą korzystać wyłącznie użytkownicy tej posesji, jest sytuacja przedstawiona slajdzie 73. A najbardziej pokrzywdzeni są jak zwykle piesi.

 

Kontrola i egzekucja

Kontrola i egzekucja opłat zależy od działań jednostki pobierającej opłaty. Egzekucja opłat w obecnym stanie prawnym nie napotyka już takich trudności, jak jeszcze kilka lat temu. Natomiast problemem ciągle aktualnym jest kontrola wnoszenia opłat.

Moim zdaniem warto podyskutować o następujących problemach:

1) Czy potrzebni są kontrolerzy?

2) Jak poprawić jakość kontroli wnoszenia opłat przez telefon?

3) Co dalej z abonamentami dla mieszkańców i innymi bardzo zróżnicowanymi dokumentami, które ogólnie określam jako „karty abonamentowe”?

4) Jak zapewnić właściwą liczebność kontrolerów?

Być może też warto pamiętać o problemie niewielkim, ale jednak istniejącym: jak sprawdzić czy samochód pod plandeką ma rzeczywiście abonament i czy ten abonament jest ważny?

Czy potrzebni są kontrolerzy? Na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć zdecydowanie TAK – są potrzebni. Przeprowadzone w ubiegłym roku bardzo dokładne badania w warszawskiej SPPN wykazały, że średnio w całej strefie liczba osób uiszczających opłaty jest o ok. 55% większa, jeżeli w danym rejonie są kontrolerzy. Nawet jeżeli część tych opłat ma charakter krótkoterminowy, to jednak przy tak znacznych procentowych zmianach trzeba uznać, że cel zostaje osiągnięty.

Jak poprawić jakość kontroli wnoszenia opłat przez telefon? Jest to dość trudne pytanie. Jak na razie nie ma takich urządzeń kontrolnych, w których cała procedura trwała by w czasie o wiele krótszym niż wysłanie wcześniej zapisanego w telefonie SMS-a. Jednak reakcja osób opłacających postój przez telefon, jest bardzo zbliżona do reakcji osób wykupujących bilety parkingowe. Najlepiej widać to przy zestawieniu wykresów. Niestety nie udało się zbadać, jak wielu z tych „nawróconych” wylogowało się z opłaty, natychmiast po odejściu kontrolera od ich samochodu.

Komentarze  
Piotr Skrzypkowski
+1 #1 Piotr Skrzypkowski 2013-01-06 14:20
Zapoznałem się z dalszą częścią artykułu o strefie i podzielam poglądy autorki artykułu. Popieram opinie i wskazówki co zrobić by strefa płatnego parkowania funkcjonowała jak najlepiej. Stolica już teraz boryka się z nadmierną ilością samochodów parkujących w strefie jak i poza nią. Kierowcy parkują swoje samochody gdzie się da. Widać to na co dzień. Strefa ma służyć miastu, a przede wszystkim mieszkańcom, by łatwiej im było żyć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.