szydlo via carpatiaKomisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła raport europosła PiS Tomasza Poręby dotyczący rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Unia Europejska dała tym samym zielone światło dla Via Carpatia, międzynarodowej drogi ekspresowej biegnącej z Litwy przez Polskę aż do Grecji wzdłuż wschodniej granicy UE.

Jest to pierwszy w historii PE kompleksowy dokument poświęcony w całości rozwojowi infrastruktury w tym regionie. - To bardzo istotne dla rozwoju Polski - mówiła premier Beata Szydło. - To są informacje, które w najbliższych latach będziemy przekuwali na konkretne projekty infrastrukturalne. Dzięki temu Polska północno-wschodnia i cała nasza ojczyzna będą się dynamicznie rozwijać

- Raport jest wielkim sukcesem i ważnym wydarzeniem dla Polski, które pozwoli skutecznie aplikować o środki Unii Europejskiej na stworzenie w Polsce rusztu komunikacyjnego połączeń drogowych i kolejowych - dodał minister Andrzej Adamczyk. - Kontynuujemy budowę tej sieci, skierowaliśmy do realizacji ostatnie brakujące odcinki autostrady A1, drogi S3 i S61 Via Baltica.

ViaCarpatiaW przyjętym dokumencie PE apeluje do Komisji i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE, od Estonii po Grecję. Działania takie powinny opierać się m.in. na realizacji projektu Via Carpatia, który należy w całości włączyć do sieci bazowej TEN-T, aby zapewnić mu finansowanie ze środków UE. PE zachęca też państwa członkowskie do finansowania tego projektu z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów finansowych, np. „Łącząc Europę” czy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

- Poparcie Parlamentu Europejskiego dla budowy Via Carpatia oraz innych projektów infrastrukturalnych w Polsce Wschodniej jest nadzieją na ożywienie nie tylko gospodarki tego regionu, ale wszystkich krajów Europy Środkowej. Chcę podkreślić ogromne zainteresowanie naszych partnerów tym projektem - zaznaczył minister Adamczyk.

***

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, a w przyszłości także Turcji i Ukrainy.

W raporcie podkreślono również konieczność realizacji innych projektów poprawiających skomunikowanie krajów wschodniej części UE, m.in. drogi Via Baltica i szlaku kolejowego Rail Baltica, pierwszego połączenia kolejowo-drogowego na linii Wschód-Zachód.

Via Baltica to z kolei fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Obydwa projekty zostały zakwalifikowane do sieci bazowej TEN-T.

Źródło: KPRM, MIB

Komentarze  
jankoM
+1 #1 jankoM 2016-11-03 14:44
i to jest bardzo dobra wiadomość. Europa wschodnia potrzebuje takiej infrastruktury żeby się rozwinąć. Cieszy tez wiadomość, ze czesc drog, przynajmniej po polskie stronie będzie betonowa, bo jak wiadomo, to daje gwarancje trwalosci na lata, a zakładami, ze w przyslosci będzie to niezwykle eksploatowany szlak
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.