edroga340Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tzw. południowej obwodnicy Białegostoku (planowana droga ekspresowa S19 i fragment DK 65) trafił w ubiegłym tygodniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To istotny fragment przyszłego szlaku Via Carpatia, łączącego kraje bałtyckie z południem Europy.

 

Decyzja środowiskowa dla tego zadania jest pierwszym z istotnych kroków do realizacji całej inwestycji. To ona wyznaczy korytarz, w którym cała droga ma się zmieścić, a który to korytarz z jednej strony ma ominąć Białystok, a z drugiej - skomunikować miasto z drogą ekspresową, która ma stać się zarazem obwodnicą Białegostoku.

Do RDOŚ złożone zostały kompletne analizy wszystkich opracowanych wariantów trasy wraz ze wskazaniem wariantu - zdaniem GDDKiA - najlepszego. Procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przewiduje także udział społeczeństwa i możliwość zgłoszenia uwag, wniosków, postulatów.

Wniosek o decyzje środowiskowa obejmuje dwa odcinki. Pierwszym jest planowana dwujezdniowa droga ekspresowa S19: Choroszcz (S8) - Ploski (za rzekę Narew), która ma w wariancie preferowanym przez GDDKiA (wysuniętym najdalej na południe od Białegostoku) długość około 40 km.

Drugim fragmentem jest część planowanej do wybudowania jednojezdniowej drogi krajowej nr 65 na odcinku Kudrycze – Kuriany – Grabówka (kierunek przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach) o dł. 3,7 km (na odc. Kudrycze – Kuriany docelowo także dwie jezdnie).

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.