IMG 20181129 10240129 stycznia małopolscy samorządowcy otworzą obwodnicę, która poprowadzi południową stroną Babic i Wygiełzowa. Zadaniem nowej trasy będzie przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum tych miejscowości.

 

Aktualnie samochody jadą głównie drogami wojewódzkich 780 (zachód – wschód) i 781 (północ – południe), przebiegającymi przez centrum Babic i Wygiełzowa. Największym problemem mieszkańców i kierowców było skrzyżowanie obu dróg zlokalizowane w centrum miejscowości. Z uwagi na ścisłą zabudowę Babic nie było możliwości przebudowy skrzyżowania, a z uwagi na ograniczoną widoczność dochodziło tam często do zdarzeń drogowych.

Obwodnica poprowadzi południową stroną obu miejscowości, przebiegając przez tereny niezabudowane, głównie pola uprawne i nieużytki rolne, omijając tereny leśne. Budowa obwodnicy ma dziesięcioletnią historię. W lutym 2009 roku podpisano umowę na przygotowanie inwestycji. W listopadzie 2014 roku pozyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Dwa lata później podpisano umowę z firmą Skanska SA na realizację obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę ponad 17 mln zł.

20181206 093337Cig gwnyIMG 20181129 103521IMG 20181129 103546IMG 20181129 105650obwodnica Babic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne obwodnicy:
- długość 4,8 km,
- szerokość jezdni 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy),
- obustronne pobocza o szerokości ok 1,25 m.
- 3 ronda: w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z drogą powiatową nr 1014 (ulica Piłsudskiego),
na skrzyżowaniu z DW781 (ul. Zakopiańska), na włączeniu do istniejącej DW780 od strony Alwerni (ul. Krakowska),
- 2 skrzyżowania skanalizowane z drogami powiatowymi (nr 1010 ul. Brzozowa i nr 1020 ul. Piastowska),
- 2 obiekty mostowe (nad potokiem Płazanka i nad ciekiem wodnym Zmornica),
- 6 przepustów drogowych o kształcie kołowym i konstrukcji stalowych z rur karbowanych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 21 mln zł

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.