dziura drogaPrezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał umowę z przedstawicielami firmy Skanska na realizację odnowy nawierzchni dróg, która przeprowadzana będzie w tym mieście po raz pierwszy metodą tzw. weekendowych napraw dróg.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać tę umowę. Jeszcze rano negocjowaliśmy z wykonawcą zakres prac, które będą zrealizowane w tym roku. Dzięki dodatkowym środkom, które udało nam się wygospodarować w budżecie miasta, postanowiliśmy rozszerzyć prace o jeden z odcinków ul. Królewieckiej, który pierwotnie planowany był do odnowy w przyszłym roku. Myślę, że to dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców. Już dziś przekazany został teren budowy, tak, aby wykonawca jak najszybciej mógł przystąpić do realizacji zamówienia – podkreślił prezydent Witold Wróblewski.

Na zakres robót, będących przedmiotem podpisanej umowy składa się wykonanie odnowy nawierzchni ulic długości około prawie 5 km. Odnowione zostaną:
1) ul. Korczaka (na działkach zarządzanych przez Departament Zarząd Dróg i na działkach w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”) długość około 290 m,
2) ul. Kościuszki Etap I (od ul. J. Bema do ul.13 Elbląskiego Pułku PLOT), długość około 845 m,
3) ul. Płk. S. Dąbka  Etap I (dwie jezdnie ul. Płk. S. Dąbka od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości), długość około  909,2 m,
4) ul. Nitschmana długość około 112 m,
5) ul. Obrońców Pokoju od ul. Robotniczej do ul. Płk. S. Dąbka około 264m,
6) ul. Robotnicza (od ul. Piłsudskiego do ul. Węgrowskiej) długość około 561 m,         
7) ul. Królewiecka (od ul. Fromborskiej do ul. Okrężnej) długość około 796 m – podzielony na dwa  etapy
8) ul. Płk. S. Dąbka  Etap II długość około 876 m,
9) ul. Zielona długość około  91 m,
10) ul. Trybunalska długość około 134 m,

Koszt realizacji umowy wyniesie ponad 3,5 mln zł. Odnowa dróg potrwa do połowy listopada br. W przypadku ul. Kościuszki i fragmentu ul. Królewieckiej termin wykonania robót ustalony został na koniec maja 2017 roku.

- Zaproponowałem wprowadzenie systemu szybkiej, tzw. weekendowej naprawy dróg. Jest to możliwe dzięki współpracy, jaką podjąłem z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, który opracował diagnozę stanu technicznego wybranych odcinków dróg i zaproponował konkretne mieszanki mineralno-asfaltowe dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni z wykorzystaniem specjalnych siatek przeciwspękaniowych, które dodatkowo wzmocnią nawierzchnię odnawianych jezdni – zaznaczył Witold Wróblewski.

Opis technologii weekendowych remontów ulic:
1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego, tj. wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej.
2. W piątek, od godzin wieczornych, zamykany jest dla ruchu kołowego remontowany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest:
- frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstępnego profilu (spadków podłużnych i poprzecznych) jezdni,
- oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie ubytków i ułożenie siatki przeciwspękaniowej.
3. W sobotę od godzin porannych wykonywane jest:
- układanie warstwy wiążącej,
- skropienie emulsją asfaltową,
- regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej.
4. W niedzielę od godzin porannych wykonywane jest:
- układanie warstwy ścieralnej,
- niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych.
5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie odcinka jezdni do ruchu.
6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni wykonawca wykona prace w zakresie:
- przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych,
- odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.