contentmap_plugin

edroga628Od 11 marca kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej DP1383R Łąka-Łukawiec Górny. Obiekt powstał w ramach budowy autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Budimex i Strabag.

To pierwszy wiadukt drogowy oddany do użytkowania na odcinku A4 pomiędzy Rzeszowem a Jarosławiem. Wraz z dojazdami będzie prowadził ruch na kierunku północ-południe, łącząc Łukawiec Górny i Łąkę. Wiadukt jest obiektem dwuprzęsłowym żelbetowym o całkowitej długości ponad 83 m. W przekroju wiaduktu znajdują się 2 belki żelbetowe sprężone, połączone ze sobą płytą pomostu. Wiadukt posiada jednojezdniowy przekrój poprzeczny, pobocze z chodnikiem, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu: stalowe bariery ochronne, barieroporęcze, balustrady.

Kolejne wiadukty drogowe, na których zakończyły się już prace i dla których wydane zostały decyzje WINB zezwalające na użytkowanie, w ciągu najbliższych tygodni będą sukcesywnie oddawane do ruchu.   

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.