UG Grdek 1Malowniczą trasę biegnącą wschodnią częścią województwa małopolskiego, a konkretnie drogą wojewódzką nr 975 od Bartkowej Posadowej po Gródek nad Dunajcem, czeka rozbudowa. Prace projektowe ruszą już w najbliższych dniach, a zadanie zakończy się najpewniej przed końcem 2020 roku.

 

Inwestycja obejmie rozbudowę odcinka drogi o długości niemal 3 km, a także przebudowę skrzyżowań i budowę ronda. Skorzystają także cykliści i spacerowicze, którzy zyskają nową ścieżkę rowerową oraz chodniki. Koszt przedsięwzięcia to prawie 29 mln zł, z czego większą część pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Małopolska konsekwentnie realizuje politykę związaną z poprawą infrastruktury drogowej w całym regionie. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy setki kilometrów dróg wojewódzkich. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie środki unijne. W samym 2018 roku na remonty planujemy przeznaczyć łącznie 467 mln zł. Przy okazji tych inwestycji pamiętamy także o rowerzystach, dla których budujemy nowe ścieżki – mówi Urszula Nowogórska, przewodnicząca SWM.

Przedsięwzięcie, które ruszy już niebawem, dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 975, a konkretnie niemal 3-kilometrowego odcinka (Bartkowa Posada – Gródek nad Dunajcem). W ramach prac trasa zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię. Pojawią się też nowe chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe i przystanki. Zaplanowano także przebudowę i rozbudowę skrzyżowań DW nr 975 z drogami bocznymi, a także budowę ronda i skrzyżowania DW 975 z DP 1449K w miejscowości Bartkowa.

Z tego malowniczego odcinka, biegnącego w dużej części wzdłuż Dunajca, skorzystają także cykliści, bowiem powstanie tu ścieżka rowerowa, z przeznaczeniem również dla pieszych.

- To inwestycja, która z pewnością ucieszy mieszkańców okolicznych terenów, a także kierowców poruszających się tą trasą. Realizacja zadania sprawi, że nie tylko sprawniej dotrą do swoich domów, ale co najważniejsze bezpieczniej. Zaplanowano bowiem nie tylko przebudowę drogi, ale także poboczy, chodników, przejść dla pieszych oraz montaż nowoczesnego oświetlenia – dodaje przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony także demontaż starych i budowa nowych, stałych i tymczasowych mostów wraz z odwodnieniem drogi. Zostaną wzmocnione również mury oporowe, zabezpieczone skarpy, a także zostaną przebudowane zjazdy indywidualne, publiczne oraz pobocza. Nie zabraknie też oświetlenia ulicznego oraz znaków pionowych i poziomych.

Ta często uczęszczana trasa (nr 975) prowadząca od Dąbrowy pod Nowym Sączem m.in. w kierunku autostrady A4 ma dla tej części regionu kluczowe znaczenie komunikacyjne. Jej zły stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że w końcu droga doczeka się koniecznego remontu.

Zadania związane z rozbudową odcinka wykona firma BUD-DRÓG Usługi i Modernizacja Dróg, Łagosz Spółka Jawna. Na realizację prac wykonawca ma 27 miesięcy tj. do 27 grudnia 2020 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.