zdjecie26 i 27 kwietnia odbędzie się w Piekarach Śląskich piąta już edycja Śląskiego Forum Drogownictwa. Będzie ono międzynarodową konferencją techniczną - uczestniczyć w niej będą naukowcy i praktycy z Polski, Niemiec i Austrii. Forum będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi badaniami w zakresie techniki budowy, utrzymania i oznakowania dróg.

Prezentacje i dyskusje koncentrować się będą wokół problematyki trwałości nawierzchni bitumicznych i betonowych, ochrony przed hałasem, naprawy nawierzchni, technik pomiarowych szorstkości nawierzchni, technologii oznakowania poziomego itp.

Referaty wygłoszą między innymi:

- Prof. Ulf Zander Bundesanstalt für Straßenwesen
- Maximilian Weixlbaum GESTRATA, TPA Wien
- Dr Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH
- Martin Muschalla TPA Bad Hersfaeld
- Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigeler GmbH
- dr inż. Sławomir Heller Heller Ing. mbH
- Prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska
- Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska

Organizatorami V Śląskiego Forum Drogownictwa są Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Honorowy patronat na konferencją objął Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

WP 20170426 10 00 31 ProWP 20170426 10 01 45 ProWP 20170426 10 09 33 ProWP 20170426 10 09 55 ProWP 20170426 10 11 51 ProWP 20170426 10 14 25 Pro

Portal edroga.pl jest patronem medialnym V Śląskiego Forum Drogownictwa.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.