lopataNa placu budowy odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic odkryto fundamenty podstaw pod działa przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Znalezisko jest w bardzo dobrym stanie, dlatego jedna z podstaw zostanie wyeksponowana w Muzeum Śląskim w Katowicach, a druga zabezpieczona i pozostawiona w pasie drogowym obwodnicy.

 

– Odkrycie wstrzymało na pewien czas toczące się prace – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Fragment zachodniej obwodnicy miasta połączy ul. Daszyńskiego z ul. Rybnicką. Będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z wyjątkiem skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy się do dwóch. Przebudowany zostanie też odcinek ul. Rybnickiej. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe i pogodowe.

Dotychczas wykonawca przygotował posadowienie mostu nad potokiem Ostropka i częściowo ustabilizował drogi serwisowe. W najbliższym czasie będzie układana sieć kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem budowanej drogi. Wykonawca zrealizuje również dalsze prace przy stabilizacji drogi w obrębie skrzyżowania z ul. Biegusa.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM. Przewidywany koszt to ok. 82,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel maksymalne, 85% dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.