budowa 01Po przeprowadzeniu wstępnych negocjacji, wyłoniono dziesięciu potencjalnych wykonawców północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia między Łanami a Długołęką.

- Oferty cenowe poznamy pod koniec września br. Następnie rozpocznie się wybór głównego wykonawcy północnego odcinka obwodnicy - mówił Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

Północy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia powstanie do roku 2020 i będzie liczył około 9 km długości. Połączy istniejącą część WOW z drogą krajową nr 98 w Długołęce. - Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie WOW z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8 - dodał Jerzy Michalak, członek zarządu województwa odpowiedzialny za rozwój infrastruktury drogowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.