contentmap_plugin

edroga00612 września br. podpisana została umowa na budowę obwodnicy Woźnik. Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor podpisał ją z konsorcjum firm, które wygrało przetarg Drog-Bud Sp. z o.o. i Nowak-Mosty Sp. z o.o.

Koszt budowy wyniesie prawie 42,8 mln zł. Termin zakończenia prac budowlanych to 30 października przyszłego roku. Kolejny miesiąc wykonawca ma na całkowite rozliczenie inwestycji.

Kontrakt przewiduje:
- budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy Woźnik – droga wojewódzka – klasa techniczna G, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki, który realizuje GDDKiA,
- budowę skrzyżowań, w tym: ronda na skrzyżowaniu z DW 789, ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki, rozbudowę ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S, budowę skrzyżowania z DG 635017S, budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789,
- budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,
- budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,
- budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa), budowę przepustów,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej,
- budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- budowę kanału technologicznego,
- wycinkę drzew i krzewów,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.