obwodnica lesnicy 4Od 19 maja można jeździć po nowym odcinku obwodnicy Leśnicy, łączącym ulice Piołunową i Średzką. Cała inwestycja zakończy się w październiku tego roku.

 

W nocy z 18 na 19 maja 2018 r. udostępniono do ruchu skrzyżowanie oraz nowo wybudowaną część obwodnicy Leśnicy, między ulicami Średzką i Piołunową. Umożliwi to przejazd od ul. Średzkiej do ul. Granicznej poprzez Piołunową, Jerzmanowską i Rdestową.

– To bardzo ważny moment, a jak dobrze wiemy, inwestycja ma swoją długą historię, z koniecznością zmiany przebiegu niektórych odcinków, czy protestami związanymi z jej przebiegiem na czele. Na szczęście udało się przejść całą procedurę, łącznie z postępowaniem sądowym, czyli za nami ponad 2 lata walki. Na razie puszczamy ruch samochodów osobowych, gdyż nadal korzystamy jeszcze z fragmentu Jerzmanowa, czyli także zabudowy mieszkaniowej, ale myślę, że warto puścić część ruchu, tak aby mieszkańcy Leśnicy chociaż połowicznie mogli odetchnąć. W październiku skończymy całą inwestycję, także wówczas ciężki ruch także będzie mógł być skierowany na obwodnicę Leśnicy. To kolejny krok na drodze do odkorkowywania naszego miasta – mówi wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj.

Potrzebne były inwestycje towarzyszące, które polegały na dostosowaniu lokalnych ulic do zwiększonego tymczasowo ruchu, m.in. przebudowa skrzyżowania Jerzmanowskiej i Rdestowej. Powstały chodniki i zmieniła się geometria ulicy.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.