image00258% wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31% w stanie przeciętnym, a 11% w stanie złym i bardzo złym - to wyniki audytu stanu torowisk przeprowadzonego na podstawie danych ZDiUM we Wrocławiu.

 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaprezentował wyniki audytu torowisk. Przedstawił od razu plan remontów torów i listę usprawnień dla komunikacji zbiorowej.

- Znamy dokładnie stan torów, ale także mamy zaplanowane prace remontowe do roku 2023. Liczyliśmy się z tym, że wyniki nie będą huraoptymistyczne, ale od początku zapowiadałem upublicznienie tego audytu właśnie po to, aby uczciwie wskazać kierunek koniecznych prac. Chodzi o bezpieczeństwo i jakość komunikacji miejskiej, a na tym, co zapowiadałem, nie będę oszczędzać – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Zgodnie z zaleceniami dokumentu najpilniejszymi do wykonania w 2019 roku zadaniami są:
- zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu;
- remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Wiśniowej do ul. Wiegla - II etap (od ul. Dębowej do ul. Wiegla);
- remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
- remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
- zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale-Sądowa-Orląt, Świdnicka-Piłsudskiego, Podwale-Muzealna, Świdnicka-Podwale.

Na te prace w 2019 roku zostało zabezpieczonych 16,4 miliona złotych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk na rok 2019 w budżecie ZDiUM zaplanowano kolejne 21 mln zł.

Naprawy torowisk w kolejnych latach

Rok 2020
- Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Świdnicka;
- Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale - Krupnicza - Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od ul. Muzealnej;
- Zakup rozjazdów tramwajowych Pl. Dominikański św. Katarzyny, Piotra Skargi Teatralna Kołłątaja, Małachowskiego Pułaskiego, Skargi Teatralna pl. Dominikański, Hallera Powstańców, Hallera Grabiszyńska, Kazimierza Wielkiego Krupnicza, Legnicka/Złotoryjska;

Rok 2021
- Wymiana rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl. Dominikańskim;
- Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale - ul. Świdnicka - od strony pl. Teatralnego;
- Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi - ul.Teatralna rozjazd od ul. Kołłątaja;
- Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi - ul.Teatralna rozjazd od pl. Dominikańskiego;
- Wymiana rozjazdu ul. Podwale - Krupnicza - Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich;
- Remont torowiska na Mostach Pomorskich;

Rok 2022
- Remont pętli Zawalna;
- Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera - ul. Powstańców Śląskich, rozjazd od ul. Hallera;
- Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera - ul. Grabiszyńska, rozjazd w ul. Hallera;
- Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Krupnicza, rozjazd od pl. Dominikańskiego;

Rok 2023
- Remont torowiska w ul. Pułaskiego;
- Remont torowiska w ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Broniewskiego;
- Remont torowiska na pl. Staszica od pl. Strzeleckiego od ul. Łowieckiej;
- Remont torowiska na Moście Osobowickim;
- Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego - ul. Pułaskiego.

W związku z tak zdiagnozowanymi potrzebami remontowymi, na lata 2019-2023 miasto już zaplanowało środki w wysokości ponad 53 mln złotych. A do czasu wykonania tych remontów ZDIUM będzie na tych odcinkach dokonywał napraw utrzymaniowych w ramach środków bieżących – powiedział Jacek Sutryk.

Pieniądze będą sukcesywnie przekazywane
Dzięki przeprowadzonemu audytowi oszacowano wysokość środków jakie są niezbędne do wyremontowania wszystkich torowisk w stanie złym i bardzo złym – to około 120 mln zł, a do tego jeszcze dochodzą konieczne w tamtych miejscach remonty drogowe. – Ta kwota nie jest jeszcze ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ale zgodnie z tym co zapowiadałem, remonty torowisk to dla mnie priorytet i te środki będą sukcesywnie zapisywane w budżetach na kolejne lata – podkreślił Sutryk.

ZDiUM i MPK przeanalizowały także przyczyny wykolejeń tramwajów. W 2018 tramwaje wykoleiły się 61 razy, z czego stan torowiska odpowiadał za 33% zdarzeń. W 67% przypadków przyczyna była inna (m.in. zdarzenie drogowe, niesprawny tramwaj).

- Chcieliśmy dziś także powiedzieć o działaniach, które podejmujemy natychmiast, aby usprawnić poruszanie się tramwajami i autobusami w mieście. Chodzi o wydzielone torowiska i bus pasy. Obecnie na terenie miasta mamy już wydzielonych blisko 95% torowisk. I w najbliższych miesiącach te liczby się zwiększą, bo bezkolizyjny przejazd dla tramwajów to priorytet – opowiadał prezydent Wrocławia.

Więcej wydzielonych tras tramwajowych

Ulica Grabiszyńska
Prowadzone obserwacje i pomiary ruchu na ul. Grabiszyńskiej wskazują, że w szczycie komunikacyjnym przyjmuje ona ruch w granicach 1100 pojazdów na godzinę do miasta (szczyt poranny) i 1400 z miasta (szczyt popołudniowy). Dla kierunku z miasta, gdzie występują największe utrudnienia w przejeździe tramwajów na długości niewydzielonego odcinka torowiska, występuje jedna relacja lewoskrętna na skrzyżowaniu z Aleją Pracy już wydzielona z ruchu tramwajowego. Dla kierunku do miasta niezbędne jest utrzymanie trzech miejsc z możliwością skrętu w lewo, w tym najbardziej obciążone jest skrętem w lewo z torowiska skrzyżowanie z ul. Twardą. Możliwość budowy przystanków wiedeńskich – Bzowa, Hutmen.

- Po ulicy Grabiszyńskiej w godzinie szczytu w obu kierunkach przy 40% napełnieniu pojazdów komunikacji miejskiej podróżuje ok. 5000 osób natomiast samochodami przy napełnieni 1,5 osoby na pojazd 3660 osób. W związku z tym wydzielenie torowiska na ul. Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do FAT-u pozwoli na eliminację opóźnień i utrudnień oraz poprawę bezpieczeństwa – powiedziała Elwira Nowak, dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Ulica Wróblewskiego i Pułaskiego
W planach miasta jest również trwałe wydzielenie torowisk w miejscach, gdzie obserwowane jest najeżdżanie samochodów na tory:
- Wróblewskiego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Wystawowej. Projekt zostanie przygotowany i przekazany do realizacji w 2019 roku.
- Pułaskiego od ul. Malachowskiego do ul. Kościuszki – realizacja styczeń 2019 roku wraz z oddaniem do ruchu ulicy Pułaskiego pod wiaduktem. Realizacja – wakacje 2019.

Przybędzie buspasów już w wakacje

- Komunikacja miejska jest priorytetem. Wymieniamy tabor, remontujemy torowiska, ale także wydzielamy odcinki przeznaczone wyłącznie dla autobusów i tramwajów. Już podczas tegorocznych wakacji buspasy pojawią się na ul. Krakowskiej, na Podwalu i ul. Borowskiej. Rozpoczniemy także projektowanie w kilku wariantach buspasa w ciągu ul. Krzywoustego (na odcinku 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera)– zapowiedział Jacek Sutryk.

We Wrocławiu występuje obecnie jedna jezdnia busowa wybudowana na ulicy Strzegomskiej pomiędzy ulicami Nowodworską i Rogowską (długość 2x800 m) oraz jeden odcinek samodzielnego pasa busowego wyznaczonego na jezdni ul. Robotniczej od Smoleckiej do placu Orląt Lwowskich. Długość pasa wynosi 800 m.

Rozwiązania stosowane we Wrocławiu przewidują ponadto korzystanie przez autobusy z wydzielonych z ruchu ogólnego torowisk tramwajowych oraz umożliwiają autobusom jazdę na wprost z pasów ruchu, przeznaczonych dla relacji prawoskrętnej prowadzącą bezpośrednio do zatoki przystankowej.

Z całej sieci wydzielonych torowisk tramwajowych o długości 186,5 km na 22 odcinkach o długości 24,5 km była możliwość i zasadność wprowadzenia ruchu autobusowego. Z kolei dziewięć odcinków wydzielonych torowisk tramwajowych z dopuszczonym ruchem autobusowym oraz jeden buspas udostępnione zostały do poruszania się nimi pojazdom taxi, policji, Pogotowia Ratunkowego. Wybrane zostały te fragmenty pasów, na których nie występuje kolizja z obsługą przystanków tramwajowych czy autobusowych, a skrzyżowania na trasie umożliwiają zgodny z przepisami przejazd torowiskiem tramwajowym innych pojazdów niż tramwaje.

Zgodnie z prowadzoną polityką mobilności miasta Wrocławia, działania związane z uprzywilejowaniem oprócz pojazdów komunikacji miejskiej - także pojazdów taxi i elektrycznych - zmierzają do skomunikowania większej grupy pasażerów oraz do promocji komunikacji miejskiej i pojazdów ekologicznych.

Lista zadań:
- Buspas ul. Krakowska
Odcinek 400 m po obydwu stronach w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej - ulicą przebiegają 3 linie średnio co 6 minut; odnotowywane są opóźnienia w kursowaniu autobusów skumulowane w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej
Możliwe wydzielenie pasa busowego przechodzącego w pas tramwajowo–busowy. Realizacja – wakacje 2019.
- Buspas na ul. Podwale - odcinek 300 m od ulicy Kołłątaja do ulicy Świdnickiej – skrajny prawy pas;
natężenie ruchu i obwodowy charakter ulicy wskazują na potrzebę utrzymania dwóch pasów ruchu dla komunikacji indywidualnej; parametry jezdni umożliwiają wyznaczenie trzech pasów ruchu na ulicy Podwale o następujących szerokościach – skrajny 3,5 m, środkowy 3,0 m, skrajne lewy 2,75 m. Realizacja – wakacje 2019.
- Buspas ul. Borowska - odcinek 400 m od ulicy Ślicznej do Wieczystej; ulicą przebiegają 7 linii co 5 minut.
Duże natężenie ruchu w szczycie porannym i popołudniowym obecnie nie pozwala na wydzielenie buspasa na całym odcinku il. Borowskiej, a jedynie w jego części. Realizacja – wakacje 2019.
- Buspas ul. Krzywoustego - odcinek 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera; ulicą przebiega 11 linii autobusowych średnio co 1,5 minuty. Ulica Bolesława Krzywoustego na odcinku od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera to droga dwujezdniowa. Jezdnia prowadząca w kierunku do miasta posiada dwa pasy ruchu. Natężenie ruchu w szczycie porannym sprawia, że wjazd do miasta jest spowolniony. Ulicą przebiega 11 linii autobusowych, dlatego też należy podjąć działania majce na celu usprawnienie przejazdu. Z uwagi na natężenie ruchu nie jest możliwe przeznaczenie jednego pasa ruchu wyłącznie dla komunikacji autobusowej. Dlatego też należy wykonać projekt z wariantami przebiegu buspasa.

Zmieni się sygnalizacja świetlna

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania ruchowe i wprowadzane rozwiązania uspokajające ruch, praca niektórych sygnalizacji - zwłaszcza w centrum miasta - powinna zostać zweryfikowana.

Przykładowo w ostatnim czasie wyłączona na stałe praca sygnalizacji świetlnej na placu św. Macieja (w związku z budową ścieżek rowerowych) oraz prace sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Komandorska – Nasypowa. W planach jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Kraińskiego po wyznaczeniu ścieżki rowerowej na tej ulicy.

Lista sygnalizacji świetlnych już wyłączonych w ostatnich dwóch latach:
- plac św. Macieja
- skrzyżowanie ulic Komandorska – Nasypowa
- skrzyżowanie ulicy Osobowickiej z łącznicami Obwodnicy Śródmiejskiej.

Miasto wytypowało 3 kolejne skrzyżowania, na których sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona w wakacje 2019 roku:
- skrzyżowanie ulic Bema i Poniatowskiego (budowa azyli dla pieszych na wjazdach podporządkowanych oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej na ulicy Poniatowskiego),
- skrzyżowanie ulic Nauczycielska – Curie - Skłodowskiej (brak przejść na skrzyżowaniu prowadzących przez drogę główną, możliwe wyłączenie sygnalizacji bez zmian w organizacji ruchu),
- skrzyżowanie ulic Łużycka – Osobowicka (brak przejść dla pieszych przez drogę główną, niezbędne zwężenie wjazdów w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu).

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.