IMG 0492Aleja Wielkiej Wyspy to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych we Wrocławiu. Wrocławskie Ogłoszony został już przetarg na zaprojektowanie i budowę alei, która połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza.  Termin składania ofert wyznaczony jest na 23 listopada tego roku. Droga ma być gotowa w 2021 roku.

– Największa trudność, czyli zdobycie decyzji środowiskowej już za nami. Jej uzyskanie zajęło nam 4,5 roku. Inwestycja będzie realizowana z budżetu miasta Wrocławia, a obecnie zaplanowany koszt to 230 mln zł – mówił na początku września Zbigniew Komar, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Inwestycja będzie prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projektowanie potrwa nawet kilkanaście miesięcy. Dopiero potem rozpocznie się budowa, która – według obecnych szacunków – powinna zakończyć się w 2021 r. Najpóźniej wiosną 2018 roku miasto chce podpisać umowę z firmą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Aleja Wielkiej Wyspy będzie trasą jednojezdniową z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Łącznie 3,5 km nowej drogi połączy ulicę Krakowską z ulicą Mickiewicza, krzyżując się również z ulicami Olszewskiego i Dembowskiego. Na razie nie powstanie natomiast skrzyżowanie nowej trasy z ulicą Międzyrzecką, które oprotestowali mieszkańcy. Przez Aleję będzie wytyczona linia autobusowa.

Aleja Wielkiej Wyspy będzie 110 mostem we Wrocławiu. – Most nr 109 jest już prawie wybudowany na obwodnicy Leśnicy. Do tego mamy w mieście 33 kładki. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tego momentu, kiedy możemy ogłosić przetarg na ten piękny obiekt, który będzie przeprawą przez dwie rzeki: Oławę i Odrę – dodaje Jarosław Krauze, szef Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza.

W kwietniu 2016 roku Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową. Stąd decyzja o finansowaniu tej inwestycji z budżetu miasta.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.