hubska przebudowa9Przedłużająca się przebudowa ulicy Hubskiej i fragmentu Pułaskiego mimo przeszkód posuwa się naprzód. Na fragmencie tej pierwszej ulicy montowane są podkłady pod torowisko. Kiedy planowane jest otwarcie pierwszych odcinków?

 

Przyczyną opóźnienia tej inwestycji są przede wszystkim trudności na rynku robót budowlanych, przez co wykonawca ma kłopoty z pozyskaniem współpracowników, a co za tym idzie, w ogóle ze sprawnym zorganizowaniem robót. Towarzyszą temu, jak na większości wrocławskich budów, problemy techniczne wynikające z odkrycia niezinwentaryzowanych elementów sieci i konstrukcji pod jezdnią – mowa tu głównie o ulicy Pułaskiego.

Z tego też powodu Wrocławskie Inwestycje, nadzorujące zadanie, planowały nawet ten fragment kontraktu wydzielić i powierzyć innemu wykonawcy. Jednak na obecną chwilę całą budowę wciąż prowadzi Balzola.

– Tak pozostanie – informuje rzecznik WI Marek Szempliński. – Obecny wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenę i terminy. Oferty konkurencyjne były warte prawie tyle, co cały kontrakt, a zakończenia przebudowy Pułaskiego mogliśmy się spodziewać w grudniu.

W tej chwili najbardziej zaawansowane są prace konstrukcyjne na powstającym w ul. Hubskiej torowisku. Montowane są już tam betonowe płyty, na których zostanie zainstalowane torowisko. Wokół wciąż prowadzone są także roboty sieciowe, chociażby na skrzyżowaniu z ul. Dyrekcyjną. Najbliżej końca jest jednak fragment z drugiej strony – od Glinianej. To właśnie ten węzeł wykonawca ma uruchomić najszybciej. Tramwaj na Glinianej, przy Hubskiej, powinien pojawić się z początkiem października 2018. Uruchomienia przejezdności pod wiaduktem wzdłuż ul. Pułaskiego powinniśmy się spodziewać w listopadzie 2018. Drogowcy dążą do tego, by całą inwestycję zakończyć w grudniu tego roku.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.