edroga044Chodzi o liczący około 6-km odcinek z Żernik do Bielan przez miejscowość Wysoka. To rozwiązanie najprostsze, najszybsze i najbardziej ekonomiczne, opierające się na korytarzu drogowym zaplanowanym w tym miejscu blisko dwadzieścia lat temu.

Do wybudowania pozostaje również 8-kilometrowy odcinek północny trasy, między Łanami a Długołęką. Obecnie, kierowcy mają do dyspozycji dwa odcinki WOW: z Siechnic (DK nr 94) do Łanów (DW nr 455) wraz z dwoma mostami na Odrze i na Oławie oraz Siechnice - Żerniki (DW 395 Wrocław - Strzelin i przedłużenie ul. Buforowej we Wrocławiu).

Na obwodnicę czekają mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Stolica regionu potrzebuje natychmiastowej budowy tej trasy. Dokończenie całej wschodniej obwodnicy planowane jest do roku 2020. Koszt całej inwestycji od Długołęki do Bielan Wrocławskich, to ponad pół miliarda złotych.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia, wybudowana w całości, stworzy razem z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 pierścień drogowy wokół Wrocławia. Dwa czynne odcinki obwodnicy już odciążają południowy wjazd do Wrocławia, tworząc udogodnienie dla kierowców także w ruchu lokalnym w obrębie miasta.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.