contentmap_plugin

edroga025Województwo małopolskie obwodnicę Oświęcimia. Inwestycję, której koszt wyniesie blisko 120 mln złotych, wesprze także Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy (OSPR). Podpisaniem umowy na dofinansowanie wykupu gruntów pod obwodnicę zainaugurowana zostanie kolejna edycja rządowego wsparcia dla ziemi oświęcimskiej.

Podpisywana m.in. przez marszałka Jacka Krupę umowa będzie dotyczyć dofinansowania przez rząd puli przeznaczonej na regulację stanów prawnych nieruchomości w związku z rozpoczętą budową obwodnicy Oświęcimia, inwestycji realizowanej przez województwo małopolskie. W ramach OSPR rząd przekaże w sumie 2 mln zł (w cyklu dwuletnim) na odszkodowania z tytułu wykupu gruntów. Całkowity koszt tego zadania wyniesie 22 mln zł i zostanie sfinansowany w głównej mierze z Regionalnego Programu Operacyjnego (ponad 10 mln zł), a także z budżetu województwa oraz przez miasto Oświęcim, powiat oświęcimski i gminę Oświęcim.

Budowana obwodnica Oświęcimia to prawie 5 km trasy, która połączy drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzką 933. - Droga wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszy korki w centrum miasta, ułatwi połączenie Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem – podkreślał marszałek Jacek Krupa. Południową granicę inwestycji wyznaczy rondo przy ul. Fabrycznej (DK 44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu, a północną ul. Krakowska w Chełmku (DW 933). Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł – w 85% zostanie pokryte ze środków unijnych.

Będzie to pierwsze zadanie realizowane w ramach 5. edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-20. Dokument, stanowiący listę inwestycji w których partycypować będzie rząd, został przyjęty na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów w sierpniu ubiegłego roku w Małopolsce. – OSPR to kontynuacja rozpoczętej już kilka lat temu pracy. Jest to konieczne, bo Oświęcim potrzebuje wsparcia w odpowiednim połączeniu historycznego dziedzictwa i współczesnego rozwoju – mówiła po posiedzeniu rządu ówczesna premier Ewa Kopacz, podkreślając dotychczasowe efekty realizacji programu i wzorową współpracę z głównymi beneficjentami programu, czyli samorządami ziemi oświęcimskiej oraz Muzeum Auschwitz.

V edycja OSPR opiewa na łączną kwotę ponad 53 mln zł. Program powstał w 1996 roku, aby uporządkować tereny wokół byłego obozu, a także by wesprzeć miasto w rozwiązaniu problemów, dotyczących m.in. infrastruktury. Od tego czasu pula przeznaczona na inwestycje w ramach programu przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.