contentmap_plugin

moneyWięcej o ponad 21 mln złotych otrzyma Toruń na przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

- Nie trzeba nikogo przekonywać, że transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Bez spójnej sieci dróg nie zbudujemy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a to nasz priorytet wyrażony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Strategia określa wyraźnie, że rozwój musi być zrównoważony i równomierny, dlatego fundusze unijne, w tym na poprawę infrastruktury, nie mogą koncentrować się tylko w największych ośrodkach gospodarczych kraju. Taki model rozwoju zdecydowanie odrzuciliśmy – dodał.

Zwiększenie dofinansowania z POIiŚ było możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania i zwiększeniu alokacji na konkurs, w którym projekty te uzyskały wsparcie. Wyniki konkursu z działania 4.2 POIiŚ pod nazwą Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego ogłoszono na początku bieżącego roku. Projekt z Torunia otrzymał 59 punktów, tj. 73,75 maksymalnej punktacji. Ze względu na wysokość budżetu konkursu, unijne dofinansowanie dla inwestycji ustalone zostało na poziomie 27 proc. wartości tzw. wydatków kwalifikowalnych (podlegających refundacji z budżetu UE).

Przebudowa i rozbudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej w Toruniu już trwa, a jej zakończenie planowane jest na 2018 rok. Modernizowany odcinek o długości 2,91 km w 85% będzie sfinansowany ze środków unijnych, kwotą około 31,83 mln zł. Początkowo dotacja z Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 10 milionów złotych.

- Przyznanie zwiększonego dofinansowania na modernizację drogi krajowej nr 91 w Toruniu to kolejna dobra wiadomość po wsparciu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Długo oczekiwana modernizacja jednej ze strategicznych dróg w regionie jest szansą na nowe inwestycje i nowe miejsca pracy dla Torunia i regionu. Przebudowany odcinek zapewni lepsze połączenie z terenami inwestycyjnymi Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a w przyszłości bezpośrednie połączenie z autostradą A1 – podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Ulica Łódzka zapewnia dojazd do nowej przeprawy przez Wisłę w Toruniu oraz poprawia dostępność do Trasy Średnicowej Podgórza. Jej przebudowa wiążąca się z dołożeniem drugiego pasa ruchu, nowymi skrzyżowaniami i drogami serwisowymi przyczyni się do upłynnienia ruchu, a tym samym do bezpieczniejszego i szybszego dostępu do drogi ekspresowej S10 i autostrady A1.

Oprócz Torunia miastami, którym zostały przyznane kolejne pieniądze na rozbudowę infrastruktury drogowej są Nowy Sącz, Sosnowiec i Gorzów Wielkopolski. Umowa o dofinansowanie inwestycji zostanie podpisana w najbliższych dniach.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.