contentmap_plugin

edroga594Ponad miliard złotych dofinansowania z UE otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi S5 pomiędzy Bydgoszczą i miejscowością Nowe Marzy. Odcinek ma być gotowy w 2020 roku.

 

Planowany odcinek drogi będzie miał długość prawie 74 km, a całkowity koszt jego wybudowania wyniesie ok. 2,5 mld złotych. Ponad połowa tych planowanych wydatków – 1,83 mld złotych – zostanie pokryta z dofinansowania unijnego pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nowy odcinek drogi S5 jest już w budowie i powstanie do 2020 roku. Będzie prowadził z Bydgoszczy do Nowych Marz pod Grudziądzem, przez które przebiega autostrada A1.

- Droga ekspresowa S5 jest realizowana w ramach inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym zostały ujęte kluczowe z punktu rozwoju gospodarczego kraju zadania. Odcinek ten jest położony w korytarzu należącym do kompleksowej sieci TEN-T, jest więc istotny także dla rozwoju transportu całej Unii Europejskiej – podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

- Po zakończeniu budowy tego odcinka S5 połączy Wrocław z Poznaniem i Bydgoszczą, a poprzez autostradę A1 te trzy miasta zyskają także połączenie z Gdańskiem. Oznacza to, że na przykład z Poznania będziemy mogli dojechać do Gdańska w krócej niż 3 godziny – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Oprócz samej drogi powstanie także 9 nowych węzłów (4 kolejne węzły zostaną przebudowane) oraz infrastruktura, która towarzyszy takim inwestycjom, na przykład mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne.

- Budowa prawie 74-kilometrowego odcinka S5, to ważny krok w kierunku poprawy jakości podróży zarówno dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, jak i pojazdów przejeżdżających przez region tranzytem - podkreślił Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. - Dzięki nowoczesnej drodze ekspresowej skróceniu ulegnie czas podróży, jednocześnie część mieszkańców regionu uwolni się od nadmiernego ruchu drogowego, który spod ich domów przeniesie się na nową S5.

- Jesteśmy liderem pod kątem efektywności wykorzystania środków europejskich w projektach drogowych. Podpisując umowę o dofinansowanie ponad 70-kilometrowego odcinka trasy S5 osiągamy kwotę ponad 26,5 miliarda złotych wkładu UE do zwiększonego w zeszłym roku aż do 135 miliardów złotych budżetu Programu Budowy Dróg Krajowych. Pozwoli nam to na jeszcze sprawniejsze realizowanie takich projektów jak trasa S5 łącząca Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i autostradę A1 – podsumował Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.