contentmap_plugin

budowa 08Prezydent Elbląga Witold Wróblewski rozpoczął starania o pozyskanie kolejnych funduszy zewnętrznych na realizację zaplanowanych inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie zadania  pn. „Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga” został złożony w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Jednak w związku z tym, że obiekt w 20% usytuowany jest w granicach administracyjnych Elbląga, miasto partycypuje w tym przedsięwzięciu. Udział miasta, przewidziany do poniesienia w roku 2016, to ponad 4,5 mln zł. Połowę tej kwoty, czyli 2,3 mln zł prezydent chce pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej.

- Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki. Byłoby to dla nas znaczące wsparcie, a pieniądze zaplanowane w budżecie na ten cel można byłoby przeznaczyć na realizację innych zadań. W ubiegłym roku skorzystaliśmy już ze środków z rezerwy subwencji ogólnej. Otrzymaliśmy wtedy dofinansowanie na remont wiaduktu w ul. Nowodworskiej i przepustu na ul. Fromborskiej. Mam więc nadzieję, że i tym razem pozyskamy dodatkowe środki z tego źródła – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.