roboty drogowePKP Polskie Linie Kolejowe przyłączą się do budowy wiaduktu nad linią kolejową L25 w Mielcu. PLK dołącza więc do porozumienia zawartego w czerwcu przez samorządy miasta, powiatu i województwa, które ustalało podział zadań i kompetencji przy budowie obiektu.

 

- To rozwiązanie jest konieczne w tym miejscu. Przypomnę, że dołożyliśmy ostatnio kolejne 22 miliony do remontu linii kolejowej dzięki czemu poprawione zostaną kwestie bezpieczeństwa - przekonywał marszałek Władysław Ortyl.

- Sprawy bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne dlatego zależy nam aby nasze inwestycje były prowadzone pod tym kątem. Chcę też podkreślić bardzo dobry klimat rozmów w tej sprawie. Nie chcę mówić o konkretnych kwotach. Będziemy odpowiedzialni za przęsło nad linią kolejową, dlatego trudno dziś powiedzieć jaki będzie to koszt, ale na pewno będzie to wartość kilku milionów złotych - powiedział prezes PKP PLK Merchel.

Słowa podziękowania składali także starosta Stanisław Lonczak i prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, którzy zabiegają także o dofinansowanie tej inwestycji z rządowego Funduszu Samorządowych Dróg Lokalnych.

Wiadukt jest niezwykle potrzebny. W miejscu gdzie powstanie droga od nowego mostu krzyżować się będzie z linią kolejową, która także jest na etapie modernizacji. Zwiększonych ruch samochodów przez nowy most na Wisłoce, a także wzrost kursów pociągów powoduje konieczność utworzenia bezkolizyjnego węzła drogowego. Powstanie też nowy układ dróg lokalnych, który musi zapewnić komfortowy dojazd mieszkańcom domów jednorodzinnych, które zlokalizowane są w tamtej okolicy.

Inwestorem jest starostwo, które dostosowuje właśnie projekt. Wsparcie finansowe do inwestycji deklaruje miasto zgodnie z zapisami listu intencyjnego z 2016 roku.

Samorząd województwa realizuje budowę mostu na Wisłoce wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej do Rzędzianowic, a w kolejnym etapie z Rzędzianowic do Piątkowca. Remont linii kolejowej, który realizuje właśnie PKP PLK także dofinansowany jest przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Aktualny koszt remontu to 268 mln zł z czego dofinansowanie RPO to 197 mln złotych.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.