A220Kałuszyn20 20Groszki 01Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce, odcinek od węzła Kałuszyn do węzła Groszki.

 

GDDKiA przekazała dokumentację do Prezesa Zamówień Publicznych do tzw. kontroli uprzedniej. Jeśli do 30 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, dyrekcja podpisze umowę z wykonawcą.

A2 po nowym śladzie
A2 32309Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 12 km autostrady od węzła Kałuszyn do węzła Groszki, będącej fragmentem A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 na wschód od Warszawy w realizacji:
- węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł.
- węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca Polaqua, wartość robót 323,5 mln zł.
Łączny koszt realizacji na obu odcinkach ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie III kwartał 2020 r.

Natomiast w przygotowaniu są odcinki:
- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), w realizacji koncepcja programowa, realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.
- Biała Podlaska - granica państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.