contentmap_plugin

budowa 06Firmy Strabag i Strabag Infrastruktura Południe złożyły najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. Zamierza ona zrealizować ten odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 9,3 km w terminie 34 miesiące, za kwotę ponad 236,3 mln zł oraz zapewniając 10 lat gwarancji jakości.

 

W postępowaniu przetargowym na realizację tego odcinka wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 do 296,9 mln zł.

Odcinek S19 od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) stanowiący część szlaku Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r.

Odcinek S19 Lasy Janowskie - Zdziary jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”.

Cały odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:
- zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;
- zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km (Mosty-Łódź S.A., 286,8 mln zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji);
- zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km (Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., 196,3 mln zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.